Gå til indhold

Speciallæger skal fordeles over hele landet

Danske Regioner tager nu et nyt redskab i brug for at sikre en ensartet lægedækning over hele landet. På tre af landets store hospitaler skal antallet af speciallæger fastfryses, så det bliver attraktivt for ledige speciallæger at søge til andre hospitaler.

1. januar 2019 skal antallet af speciallæger på tre af landets store hospitaler meget gerne være det samme, som det er ved det kommende årsskifte.

Danske Regioners bestyrelse, der består af regionsrådspolitikere fra hele landet, besluttede i går til en fastfrysning af speciallægestillinger på universitetshospitalerne omkring de tre største byer i Danmark.

Formålet er at sikre lægedækningen på sygehuse i hele landet, hvor der nogle steder i dag er problemer med at rekruttere læger til ledige stillinger.

- Jeg er meget glad for, at vi på tværs af landets fem regioner har kunnet finde fælles fodslag med det formål at løse en meget vanskelig problematik. Den her problematik går på tværs af regionsgrænserne, og derfor er det et stærkt signal, at vi nu står sammen om at løse udfordringerne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Fordelingen af speciallæger rundt i landet har i en årrække voldt problemer, og enkelte steder i landet har det sågar været nødvendigt at lukke specialer på grund af manglen på læger. Fastfrysningen er tænkt som et midlertidigt forsøg på at løse udfordringen, og den toårige periode skal bruges til at tænke nye tanker.

- Vi er ansvarlige for et samlet sundhedsvæsen i hele landet, og derfor skal der findes mere permanente løsninger på problematikken. Det er godt, at vi nu har en deadline for at få skabt en varig løsning på problemet, siger Bent Hansen.

Han håber desuden, at fastfrysningen hurtigt vil have effekt på de hospitaler, der i dag efterspørger speciallæger til ledige stillinger.

- Jeg er med på, at der bliver tale om en vanskelig ledelsesopgave på de berørte hospitaler, der i en periode skal tænke sig ekstra godt om, når de rekrutterer. Til gengæld er det mit håb, at landets øvrige hospitaler hurtigt vil kunne mærke en effekt i form af flere ansøgere til de stillinger, der måtte være, siger Bent Hansen.

 

Link til informationsbrev til regionerne

kontakt

Hvis du vil vide mere

Ole Lund Jensen, centerchef
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 81 43
M: 2172 8197
E: olj@regioner.dk

 

relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil sikre selvforsyning af plasmabaserede lægemidler

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at udbygge kapaciteten til tapning af blodplasma fra knap 100 tons om året til ca. 280 tons om året. Udbygningen skal gøre Danmark selvforsynende med plasmabaserede lægemidler og forebygge leveringsvanskeligheder.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere

Nye sundhedsklynger skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Læs mere

Borgere med behov for hjælpemidler skal mødes af et mere simpelt system

En krykke, et dropstativ eller en kørestol. Det er eksempler på hjælpemidler, som borgerne skal opleve en smidigere proces med at få udleveret: - Som reglerne er nu, er ansvaret for hjælpemiddelområdet delt mellem kommuner og regioner, og problemer med afklaringer på tværs af sektorer kan i sidste ende gå ud over borgerne, der kan opleve problemer med at få den rette hjælp i rette tid, siger Stephanie Lose.

Læs mere