Gå til indhold

Vi siger ja til genetiske analyser for at få bedre sygdoms-behandling

Danskerne vil gerne have undersøgt deres DNA for at undgå sygdom og få bedre behandling, viser ny meningsmåling.

- Vi satser nu for alvor på, at langt flere danskere kan få gavn af personlig medicin, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Baggrunden er, at Folketinget netop har bevilget 100 mio. kr. til en strategi, der skal være med til at udvikle mere personlig medicin.

Over 8 ud af 10 vil gerne have deres DNA undersøgt

83 procent af de adspurgte svarer i en måling fra Epinion, at de gerne vil have tilbud om en genetisk undersøgelse for at få den bedst mulige behandling, hvis de bliver syge.

1.005 borgere har svaret på spørgsmål om deres syn på genetik, forskning og sygdomsbehandling. 45 procent af dem ønsker at vide alt om deres sygdomsrisiko – uanset om der findes behandling eller ej, mens hver tredje kun vil have svar, hvis der findes forebyggelses- eller behandlingsmulighed.

Stor vision – mange spørgsmål

Borgerne efterspørger også i høj grad mere viden om personlig medicin. Gentests bruges allerede i dag til bl.a. kræftpatienter. Men der er mange borgere, der ikke mener, at de ved nok om, præcist hvordan flere DNA-analyser i fremtiden kan bruges til at udvikle mere målrettet behandling. Hver tredje siger, at de nærmest ikke ved noget om emnet. Kun 3 procent mener, at deres viden er stor.

Bent Hansen peger på, at inddragelsen af borgerne nu bygger videre på de erfaringer, som Danske Regioner har, efter at der tidligere på året blev afholdt borgerpanel-møder i Vejle og Købehavn.

- Mere og bedre brug af gentests i forskning og behandling, kan blive en milepæl for danskernes sundhed, men vi skal også lytte til dén tvivl, der kan opstå, når data om ens genetik bliver kortlagt. Borgerne skal kunne træffe beslutninger ud fra et oplyst grundlag, siger Bent Hansen.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere