Gå til indhold

Psykiatripakker løfter behandling af psykisk syge

De psykiatriske pakkeforløb er med til at sikre psykiatriske patienter et behandlingstilbud af en ensartet og høj kvalitet på tværs af landet. Desuden understøtter pakkerne en hurtigere udredning og behandling og skaber en ramme, der afstemmer patienternes forventninger og skaber en gennemsigtighed for det samlede forløb.

En yderligere gevinst ved pakkeforløb i psykiatrien er, at færre udebliver, og langt flere møder op til behandling - og at flere gennemfører den aftalte behandling.

Psykiatriske pakkeforløb blev diskuteret på en velbesøgt konference afholdt af regionerne i juni 2016, hvor fagfolk og patientforeninger mødtes og diskuterede den faglige kvalitet af pakkeforløbene - og mulighederne for at videreudvikle pakkernes indhold.

Konferencens formål var at evaluere de pakkeforløb på psykiatriområdet, som blev indført af regionerne i 2012. fagfolk og patientforeninger mødtes og diskuterede den faglige kvalitet af pakkeforløbene og mulighederne for at videreudvikle pakkernes indhold.

Det er planen, at pakkeforløbene nu skal opdateres på baggrund af de mange gode input fra konferencen.

Du kan finde materiale og data fra konferencen her: 

Fakta om pakkeforløb
Regionerne påbegyndte i 2012 at introducere pakkeforløb i psykiatrien for en række ikke-psykotiske lidelser. Der er udviklet 15 pakkeforløb på voksenområdet samt 6 pakkeforløb på børne- og ungeområdet.
Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er at løfte kvaliteten på tværs af regionerne og sikre mere ensartede udrednings- og behandlingsforløb af høj kvalitet til patienter med samme psykiske sygdom og behandlingsbehov. Pakkeforløb skal samtidig understøtte, at middellevetiden for psykisk syge øges.

Pakkeforløbene retter sig mod både patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale, og indeholder relevant information om det behandlingsmæssige indhold og varigheden af behandlingsforløbet. I pakkerforløbene indgår desuden undersøgelse for fysiske sygdomme og krav om pårørende inddragelse.