Gå til indhold

Regional vækstindsats medvirker til tusindvis af arbejdspladser

De målrettede vækstinitiativer, der er forankret i hver region, har på fem år skabt knap 14.000 arbejdspladser og øget omsætningen med 34 milliarder kroner hos private virksomheder, viser ny opgørelse. Regionale styrkepositioner er afgørende, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Nye produkter, dygtigere medarbejdere, mere digitalisering og automatisering, udvidede eksportmarkeder og rådgivning til vækstiværksættere. Landets seks regionale vækstfora støtter hvert år tusindvis af private virksomheder i at optimere deres forretning, og en ny måling viser tydelige effekter:

Blandt 9.150 private virksomheder blev der skabt 13.700 flere job end ved sammenlignelige virksomheder, og virksomhederne opnåede en meromsætning på 34 mia. kr. De 9.150 private virksomheders udvikling blev målt fra 2011-2015, efter at de regionale vækstfora havde investeret i virksomhederne fra 2007-2011. Hver virksomhed blev matchet med en kontrolvirksomhed. Målingen er foretaget af Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen på vegne af de fem regioner.

- Regeringen ønsker at forbedre den offentlige vækstindsats, og med den nye måling kan vi altså sort på hvidt se, at de regionale væksttiltag virkelig flytter noget for virksomhederne. Og når virksomhederne udvikler sig, kommer det borgerne til gode – blandt andet med flere arbejdspladser, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner og tilføjer:

Unikke muligheder for virksomheder

- Hver region har helt særlige erhvervsmæssige styrker, og derfor kan man meget målrettet gå ind og støtte virksomhederne med den rette indsats. De regionale vækstfora er bindeled mellem for eksempel erhvervsliv, videns- og uddannelsessteder og lønmodtagerorganisationer, og det samspil giver unikke muligheder for virksomhederne.

Den nye måling bekræfter billedet af et virkningsfuldt regionalt erhvervsfremmesystem gennem vækstforaene. Ved sidste måling i januar 2015 havde 10.000 virksomheder skabt 8.300 job og en meromsætning på 16 mia. kr. sammenlignet med kontrolvirksomhederne.

- De stærke resultater fra sidst er altså forbedret, og det illustrerer vækstforaenes solide og effektfulde indsats over for virksomhederne. Regeringen er i gang med at gennemgå hele det offentlige erhvervsfremmesystem, og her vil jeg kraftigt anbefale de relevante ministre at skele til effekten af vækstforaenes indsats. Der bliver leveret klare resultater, der sætter gang i den vækst, som er så nødvendig for samfundet, siger Jens Stenbæk.

Fakta: De regionale vækstfora

  • Nedsættes af regionsrådene og investerer i erhvervslivets produktivitet, vækst og eksport. Der er i alt seks regionale vækstfora (et i hver region og et på Bornholm), og hvert vækstforum udgøres af 21 medlemmer fra erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt kommuner og regioner.

  • Investerer i en lang række virksomheder i brancher som turisme, fødevarer, sundhed, energi, klima og miljø. Målet er bl.a., at virksomheder udvikler nye produkter og teknologier, søger nye eksportmarkeder og kvalificerer medarbejderne til at løse nye opgaver. Investeringerne kan også gå til etablering af nye fysiske testfaciliteter.

  • Investerer hvert år ca. 350 mio. kr. fra EU’s Strukturfonde. Vækstforaene indstiller til Erhvervsstyrelsen, hvordan midlerne ønskes anvendt, og Erhvervsstyrelsen afgiver den endelige godkendelse.

 

LÆS MERE: Vækstforum-investeringer 2011-2015

kontakt

Hvis du vil vide mere

Lone Vingtoft, chefkonsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8194
M: 2222 2674
E: lvi@regioner.dk

Morten Christensen, pressekontakt
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk