Gå til indhold

Afgørende med sammenhæng for demente

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til den nationale demenshandlingsplan rummer mange gode elementer. Nu skal intentionerne føres ud i livet, så patientinddragelse og sammenhæng bliver centrale elementer i behandlingen af demente, lyder det fra Danske Regioner

Borgere med demens skal have en værdig behandling. Derfor er sammenhæng og inddragelse en afgørende faktor for såvel pårørende som patienter, når der i efteråret indledes forhandlinger om en ny national demenshandlingsplan.

Sundhedsstyrelsen er nu kommet med sine 17 anbefalinger til handlingsplanen, og i Danske Regioner er der opbakning til en øget indsats på området. 

 - Borgere med demens er en meget sårbar gruppe, som vi som samfund skal tage ekstra vare på. God sammenhæng mellem kommune, region og almen praksis kan være det, der gør den store forskel, og derfor er det et vigtigt satsningsområde for os, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regionerne har allerede i dag gode erfaringer med udredningsenheder, hvor der sker et stort stykke arbejde med fokus på tidlig opsporing og udredning i et tæt samarbejde mellem kommune, sygehus og de praktiserende læger. Og de erfaringer skal med ind i forhandlingerne, lyder opfordringen.

- Vi ved, at tidlig udredning betyder ekstremt meget for den enkelte borgers livskvalitet, så der hurtigt kan sættes ind med pleje, støtte og lægelig behandling. Det er både i patienternes og samfundets interesse, at vi prioriterer dette område, siger Bent Hansen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at mindske antallet af enheder, som til gengæld skal være mere specialiserede – og dermed give borgerne en højere kvalitet. Regionerne vil fortsat arbejde på at styrke kvaliteten i udredningen og sikre den rette faglighed og vil i den forbindelse gerne være med til at drøfte antallet af enheder.

- Antallet af klinikker er ikke afgørende. Men det er min anbefaling, at der bør afsættes midler til at øge kapaciteten i udredningen – uanset antallet af klinikker, siger Bent Hansen, der forventer, at regionerne bliver inddraget i arbejdet med at finde den rigtige løsning.

Kontakt

Hvis du vil vide mere