Gå til indhold

Danske Regioner konkretiserer ny institution

Det er nødvendigt med en helt særlig løsning til en lille gruppe af borgere, der på grund af blandt andet alvorlige misbrugsproblemer og ofte farlig adfærd vanskeligt kan rummes i de eksisterende socialpsykiatriske botilbud. Danske Regioner har udarbejdet en model for en ny institutionstype, som nu er præsenteret for de relevante ministre og KL

Det skal være trygt at arbejde og bo på de socialpsykiatriske bosteder. Danske Regioner har derfor foreslået en ny institutionsform, der skal give nogle mere robuste rammer for rehabilitering og recovery  af målgruppen.

Målet med en ny institutionstype er bedre misbrugsbehandling, mindre kriminalitet, færre tvangsindlæggelser og bedre sikkerhed for beboere og personale.

Det gennemarbejdede forslag til en ny institutionsform blev mandag fremlagt for de relevante ministerier og KL.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver

T: 3529 8212
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk