Gå til indhold

Flere bliver udredt inden for 30 dage

Patienter har ret til at få afklaret, hvad de fejler inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Nye tal viser, at det fortsat går den rigtige vej.

Hospitalerne udredte knap 123.000 danskere i 1. kvartal af 2016, og heraf blev 66 procent udredt inden for 30 dage. Det er en lille forbedring sammenlignet med 4. kvartal 2015, hvor 65 procent blev udredt inden for 30 dage.
 
Mange patienter, der ikke bliver udredt inden for 30 dage, har selv valgt at vente på et andet tilbud eller får et længere forløb af faglige årsager. Regionale opgørelser peger således på, at 8 ud af 10 patienter får et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, som er det, udredningsretten foreskriver. Regionerne arbejder hårdt på at sikre tilstrækkelig kapacitet til at give alle patienter et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage.

Sygehusene oplever i disse år en kraftig vækst i antal patienter, og 160.000 flere danskere har været i kontakt med sygehusene de seneste to år.
 
73 procent af de voksne i psykiatrien udredes inden for 30 dage, mens det samme gør sig gældende for 63 procent af børn og unge. Psykiatriske udredningsforløb for børn og unge trækker ofte ud, fordi de kræver involvering af flere samarbejdspartnere. Regionale opgørelser for psykiatrien peger således samlet set på, at 9 ud af 10 patienter får et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, som er det, udredningsretten foreskriver.