Gå til indhold

Gode pendlingsmuligheder er en forudsætning for et effektivt arbejdsmarked

En god kollektiv trafik og en god infrastruktur bidrager til, at arbejdstagerne kan finde de rette job, og at virksomhederne kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Den kollektive trafik har stor betydning for den enkelte og for vækst og udvikling i samfundet. Derfor er det vigtigt at sikre, at pendlerne kommer hurtigt frem - uanset transportmiddel.

Danske Regioner har gennemført en analyse af de beskæftigedes pendlingstid og pendlingsafstand i regionerne. Analysen viser, at vi næsten bruger en time på pendling dagligt. Bor man i Region Hovedstaden, er den gennemsnitlige pendlingshastighed kun 33,8 km/t. I Region Midtjylland er den 55,0 km/t.

Den lave pendlingshastighed i hovedstadsområdet skyldes, at flere bruger cykel og kollektiv trafik og den store trængsel, der påvirker mange af regionens beboere.

Erfaringen viser, at tiden har afgørende betydning for, hvor langt man vil pendle. Derfor er den gennemsnitlig pendlingsafstand i hovedstadsområdet kun 32,4 km, mens den er 46,2 km i Region Midtjylland. Det er tiden, der afgør, hvor langt vi pendler, ikke den konkrete afstand. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer en effektiv kollektiv trafik og god fremkommelighed for biler. 

Vi ved fra andre undersøgelser, at tiden også er afgørende for uddannelsessøgende – jo længere tid det tager at komme til uddannelse, jo større er frafaldet fra studierne. Det er også derfor, at man på Fyn har valgt at indsætte uddannelsesbusser, der kan sikre, at de unge kommer hurtigt frem og tilbage til deres uddannelsesinstitution. Det mindsker frafaldet og bidrager dermed til en veluddannet arbejdsstyrke.

Når tidsfaktoren er så vigtig

Der spildes hver dag 250.000 timer på at vente i biltrafikken, og det koster samfundet 13 mia. kr. årligt, har Dansk Industri dokumenteret. Men det er jo ikke det eneste problem, selvom det er stort. Det koster også på arbejdskraftens mobilitet, når der er trængsel. Arbejdsmarkedet bliver mindre både for virksomhederne og for borgerne, når det tager lang tid at komme frem. Det koster vækst og udvikling for os alle sammen.

Derfor er det utroligt vigtigt, at alle parter er med til at sikre en god og velfungerende infrastruktur for biler, busser og tog. Det handler om at mindske pendlingstiden, og her er en indsats mod trængsel og for en effektiv og sammenhængende kollektiv trafik central.

Regionerne har løbende udviklet og forbedre den regionale bustrafik og lokalbanerne, som vi har ansvaret for. Det handler om en bred vifte af tiltag - udretning af buslinjer, bedre fremkommelighed, højere frekvens på regionalbusser og lokalbaner mv. Og det har givet resultater. Der er kommet flere passagerer både i de regionale busser og på lokalbanerne. Der kunne ske mere, og det går den rigtige vej, men med de knappe ressourcer går det ikke så hurtigt som ønsket.

Investeringer betaler sig

Den kollektive trafik er ikke kun vigtig for passagerene. Den bidrager også til at mindske trængslen for bilerne.

Et eksempel er trafikselskabet Ruter, som operer i Oslo og Akershus. Ruter har gennem længere tid fået tilskud til store investeringer i den kollektive trafik finansieret via en betalingsring om Oslo. Den kollektive trafikandel er steget fra 25 til 33 procent fra 2007-2012 i Ruters område. COWI har for Ruter beregnet, at investeringerne i den kollektive trafik har betalt sig tilbage med en samfundsmæssig nytte med en faktor 3,5. Det skyldes særligt tre hovedfaktorer i prioriteret rækkefølge: Bilisterne kommer hurtigere frem, mobiliteten har bidraget til øget vækst, og de rejsende med den kollektive trafik har fået et bedre kollektiv trafiksystem.

Det er vigtigt, at vi sikrer en god pendling og bruger alle de redskaber, vi har, så vi kan sørge for et effektivt arbejdsmarked. Den kollektive trafik og biltrafikken er ikke hinandens modsætninger - de supplerer hinanden. Gennem en god mobilitet, der både omfatter investeringer i vej og kollektiv trafik, kan vi samlet understøtte en udvikling, hvor mobiliteten øges. Bedre mobilitet kan kun sikres gennem en bred indsats - og løser vi ikke problemerne, hæmmer vi vækst og udvikling.

Læs mere

Du kan læse hele Danske Regioners pendlingsanalyse her.

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere