Gå til indhold

Patienter får bedre behandling på akutmodtagelserne

Landets 21 akutmodtagelser på sygehusene har løftet behandlingskvaliteten af patienterne, og ventetiderne er blevet kortere. Det viser en evalueringsrapport fra Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Et medicinsk speciale i akutmedicin kan muligvis løfte kvaliteten yderligere, mener Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Landets akutmodtagelser er omdrejningspunkt for patienters forløb ind og ud af sygehuset. De er indgangen til akutsygehuset - blandt andet i livstruende situationer - og har derfor afgørende betydning for både kritisk behandling og for, at svagelige patienters forløb bliver gode og sammenhængende med de praktiserende lægers indsats.

De 21 akutmodtagelser landet over er i en positiv udvikling, og der er sket gode fremskridt siden en forløbende faglig gennemgang fra juni 2014. Det viser en ny statusrapport over akutmodtagelserne, ”De danske akutmodtagelser - status 2016”, som Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner har offentliggjort.

Rapporten viser, at akutmodtagelserne samlet set har løftet kvaliteten i behandlingen af den akutte patient. Samtidig er ventetiderne på at blive behandlet på akutmodtagelserne blevet kortere, så patienter, der ikke fejler noget kritisk, kommer til efter 24-25 minutter. Det er en forbedring fra 2011 for regionerne Syddanmark, Midtjylland og Hovedstaden, mens Sjælland er status quo. Nordjylland registrerede ikke ventetid i 2011.

Ny struktur har givet pote
- I regionerne har medarbejderne lagt en forbilledlig indsats i at omlægge hele akutstrukturen, og jeg glæder mig over, patienterne nu får bedre og hurtige behandling. Det viser rapporten sort på hvidt. Personalet knokler for at udvikle akutmodtagelserne, hvor der hele tiden kommer flere patienter, og jeg kan forsikre om, at regionerne fortsat vil prioritere at fintune området. Vi skal for eksempel være endnu dygtigere til at foretage ensartet registrering af akutpatienterne på tværs af regionerne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner. 

Rapporten viser videre, at samtlige akutmodtagelser har de nødvendige faciliteter som røntgen, ultralyd og akutte operationsfaciliteter, og at akutmodtagelserne aktivt bruger tidstro og aktuel patientdata for at forbedre kvaliteten på de enkelte afdelinger, blandt andet vedrørende flowet af patienter. Samtidig understreger rapporten, at akutmodtagelserne kan anvende data endnu bedre i kvalitetsarbejdet, hvilket regionerne har fuldt fokus på.

Muligt akutmedicinsk speciale

For at forbedre indsatsen på akutmodtagelserne yderligere har der i sundhedskredse været debat om et muligt akutmedicinsk speciale i Danmark. Nu er tiden er moden til et arbejde, der kan beskrive, hvordan et sådan speciale kan se ud, mener Danske Regioner, der bakker op om det forestående klarlægningsarbejde i Sundhedsstyrelsen.

- I Danske Regioner har vi ikke lagt os fast på indholdet af et eventuelt akutmedicinsk speciale, men tanken er, at specialet i givet fald skal bidrage til at løfte den samlede indsats på akutsygehusene. Vi ser blandt andet muligheder i, at uddannelsen kan være med til at forbedre akutmodtagelsernes arbejde med at sikre bedre sammenhæng i behandlingerne og gode overgange i patientforløbene, fx fra sygehus til patientens praktiserende læge, siger Bent Hansen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere