Gå til indhold

RADS støtter fortsat muligheden for at anvende misoprostol til igangsættelse af fødsler

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) godkender behandlingsvejledninger for igangsættelse af fødsler, ADHD og kronisk nældefeber

RADS blev sidste år gjort bekendt med, at der var en fejl i det anvendte Cochrane review, som lå til grund for rådets behandlingsvejledning vedrørende igangsættelse af fødsler. Derfor har RADS fagudvalg på området foretaget en grundig gennemgang af litteraturen og studierne på ny. Fagudvalgets konklusion på opdateringen er, at det fortsat er fordelagtigt at anvende misoprostol tablet til igangsættelse af fødsler bl.a. fordi oral misoprostol giver færre kejsersnit og færre børn der er svækkede efter fødslen (lav Apgar-score) end alternativerne. RADS godkendte den opdaterede behandlingsvejledning.

- Vores fagudvalg har nu set på området igen. Og konklusionen er klar – misoprostol-tabletter tilbyder den mest fordelagtige behandling sammenlignet med alternativerne. For eksempel vurderer vi, at der vil være op til 500 færre årlige kejsersnit hos især førstegangsfødende kvinder. RADS støtter derfor fortsat muligheden for, at sygehusafdelingerne kan anvende misoprostol til igangsættelse af fødsler.
Misoprostol udleveres efter udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, da lægemidlet endnu ikke er registreret i Danmark, Jørgen Schøler Kristensen, formand for RADS.

Nye vejledninger om ADHD og nældefeber

RADS godkendte desuden på mødet med mindre præciseringer forslag til nye vejledninger for behandling af henholdsvis ADHD og kronisk nældefeber.

Omvendt skal der arbejdes videre med de for RADS forelagte forslag til behandlingsvejledning for henholdsvis blodpropforebyggende behandling og svedkirtelbetændelse.

RADS kommer ind under Medicinråd næste år

RADS drøftede på mødet endvidere oprettelsen af Medicinrådet, som er besluttet oprettet af Danske Regioners bestyrelse. Medicinrådet forventes at begynde sit arbejde primo 2017.

- Det arbejde, som RADS nu har udført i knap 7 år, overgår fra næste år til Medicinrådet. Sager, fra fagudvalg, der ikke når at blive afsluttet i RADS, færdiggøres af Medicinrådet efter RADS’ procedurer. Vi vil i RADS benytte den resterende tid til at afslutte flest mulige sager, så Medicinrådet overtager færrest mulige opgaver. Vi kan derfor se frem til et meget travlt og spændende efterår, Jørgen Schøler Kristensen, formand for RADS.
 

Yderligere information:

Jørgen Schøler Kristensen, formand for RADS, lægefaglig direktør ved Hospitalsenheden Horsens, tlf. 20 16 32 01 / 78 42 50 04