Gå til indhold

Regioner og regering langt fra økonomiaftale

Sygehusene får flere og flere patienter, og de kommende år vil flere blive behandlet for kræft, men under de igangværende økonomiforhandlinger vil regeringen udhule det regionale sundhedsvæsen, som i forvejen er presset. Det rammer patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Når Danske Regioner og Finansministeriet på vegne af regeringen genoptager forhandlingerne om regionernes økonomiaftale for 2017, står parterne langt fra hinanden. Sådan lyder forhåndsmeldingen fra Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regeringen kræver, at regionerne i perioden 2017-2020 effektiviserer for 8,4 mia. kr., og alene på regionernes indkøb og produktivitet vil regeringen effektivisere for over 7 mia. kr. Regionerne er i forvejen i gang med store besparelser, og med så voldsomme forestående indgreb i regionernes økonomi, risikerer bunden at ryge helt ud, mener Bent Hansen.

- Vores personale på sygehusene løber allerede så hurtigt, de kan, og der er altså en grænse for, hvor meget der kan effektiviseres. Regeringens oplæg gør, at vi står længere fra hinanden, end regioner og regering vel nogensinde har gjort i en økonomiforhandling. Det er ikke godt, for vi skylder både patienter og personale at prioritere sundhedsområdet, som er en grundsten i vores fælles velfærdssamfund, siger Bent Hansen.

Kræftpatienter presser på

Samtidig med at regeringen vil gennemføre massive effektiviseringer i regionerne, vil regionernes udgifter stige markant fra 2017-2020. Blandt andet vil kræft, demografi – altså en voksende ældre befolkning – og medicin betyde øgede udgifter for samlet 6,4 mia. kr. i perioden. Alene udgifterne til kræftbehandling vil næste år stige med 125-250 mio. kr., fordi flere kræfttilfælde opdages. Fra 2014 til 2015 var 15.000 flere patienter i kontakt med sygehusene grundet kræft.

- Regeringen har selv bebudet en kræftpakke 4 senere på året, så jeg har altså mere end almindeligt svært ved at se, hvordan tingene skal hænge sammen. Med den ene hånd roder man rundt direkte i regionernes kasser, mens man med den anden hånd udskriver løfter om bedre behandlingsmuligheder for både kræftpatienter og patienter generelt. Det hænger ikke sammen, siger Bent Hansen.

Flere og flere behandles på sygehuse

Overordnet lægger Finansministeriet et uhørt pres på et i forvejen presset sundhedsvæsen, mener Bent Hansen.

- De sidste 10 år har vi hvert år behandlet flere og flere patienter, så vi i 2015 havde flere end 2,7 mio. patienter forbi sygehusene. Antallet af patienter stiger stadig, så hvis regeringen rent faktisk mener at ville prioritere sundhedsområdet, er de nødt til at komme på helt andre tanker med deres udspil til regionerne. Jeg afskriver ikke en økonomiaftale med regeringen, men vi har mange store knaster, der skal høvles af, før vi nærmer os målet.

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Regionerne prioriterer og skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ofte bidrager sundhedsdebatten til nye indsigter og nøgterne bud på løsninger. Det kan dog efterhånden mærkes at valgkampen lurer under overfladen. Senest i Altinget hvor folketingskandidat for moderaterne Monika Rubin genbesøger en række påstande om regionernes arbejde og rolle i det danske sundhedsvæsen, skriver Danske Regioners formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach i debatindlæg.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere

Danske Regioner lancerer plan for at bekæmpe ventelister og personalemangel i sundhedsvæsenet

Planen indeholder 12 indsatser, som skal sikre flere medarbejdere på hospitalerne og kortere ventetider for patienterne.

Læs mere