Regioner og regering langt fra økonomiaftale

Sygehusene får flere og flere patienter, og de kommende år vil flere blive behandlet for kræft, men under de igangværende økonomiforhandlinger vil regeringen udhule det regionale sundhedsvæsen, som i forvejen er presset. Det rammer patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Når Danske Regioner og Finansministeriet på vegne af regeringen genoptager forhandlingerne om regionernes økonomiaftale for 2017, står parterne langt fra hinanden. Sådan lyder forhåndsmeldingen fra Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regeringen kræver, at regionerne i perioden 2017-2020 effektiviserer for 8,4 mia. kr., og alene på regionernes indkøb og produktivitet vil regeringen effektivisere for over 7 mia. kr. Regionerne er i forvejen i gang med store besparelser, og med så voldsomme forestående indgreb i regionernes økonomi, risikerer bunden at ryge helt ud, mener Bent Hansen.

- Vores personale på sygehusene løber allerede så hurtigt, de kan, og der er altså en grænse for, hvor meget der kan effektiviseres. Regeringens oplæg gør, at vi står længere fra hinanden, end regioner og regering vel nogensinde har gjort i en økonomiforhandling. Det er ikke godt, for vi skylder både patienter og personale at prioritere sundhedsområdet, som er en grundsten i vores fælles velfærdssamfund, siger Bent Hansen.

Kræftpatienter presser på

Samtidig med at regeringen vil gennemføre massive effektiviseringer i regionerne, vil regionernes udgifter stige markant fra 2017-2020. Blandt andet vil kræft, demografi – altså en voksende ældre befolkning – og medicin betyde øgede udgifter for samlet 6,4 mia. kr. i perioden. Alene udgifterne til kræftbehandling vil næste år stige med 125-250 mio. kr., fordi flere kræfttilfælde opdages. Fra 2014 til 2015 var 15.000 flere patienter i kontakt med sygehusene grundet kræft.

- Regeringen har selv bebudet en kræftpakke 4 senere på året, så jeg har altså mere end almindeligt svært ved at se, hvordan tingene skal hænge sammen. Med den ene hånd roder man rundt direkte i regionernes kasser, mens man med den anden hånd udskriver løfter om bedre behandlingsmuligheder for både kræftpatienter og patienter generelt. Det hænger ikke sammen, siger Bent Hansen.

Flere og flere behandles på sygehuse

Overordnet lægger Finansministeriet et uhørt pres på et i forvejen presset sundhedsvæsen, mener Bent Hansen.

- De sidste 10 år har vi hvert år behandlet flere og flere patienter, så vi i 2015 havde flere end 2,7 mio. patienter forbi sygehusene. Antallet af patienter stiger stadig, så hvis regeringen rent faktisk mener at ville prioritere sundhedsområdet, er de nødt til at komme på helt andre tanker med deres udspil til regionerne. Jeg afskriver ikke en økonomiaftale med regeringen, men vi har mange store knaster, der skal høvles af, før vi nærmer os målet.

KONTAKT

Hvis du vil vide mere

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Behandlingsrådet har fundet sin formand og adresse

Formand for det kommende behandlingsråd bliver lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Michael Dall. Samtidig bliver det Region Nordjylland, der skal huse rådets sekretariat. Det står klart efter dagens bestyrelsesmøde i Danske Regioner.

Læs mere

Aftale om økonomi for 2021 på plads

Danske Regioner og regeringen har i dag underskrevet en aftale om økonomien for næste år. Aftalen sikrer regionerne 1,3 milliarder kroner mere til at drive sundhedsvæsenet og 3,5 milliarder kroner til investeringer i bygninger og apparatur. Samtidig er man enige om, at regeringen skal dække de udgifter, regionerne har haft og vil få i forbindelse med COVID-19.

Læs mere