Gå til indhold

Værdibaseret styring tager form i regionerne

Syv områder i de fem regioner er nu på plads – og dermed er det afgjort, hvor der startes forsøg med værdibaseret styring i sundhedsvæsenet

Mere værdi for patienterne. Det handler regionernes arbejde med værdibaseret styring om. Færrest mulige smerter. Hurtig opnået funktionsniveau efter operation. Tilfredshed med behandlingen. Det kunne være noget af det, som sundhedsvæsenet fremover styres efter, hvis det står til regionerne.   
 
Regionerne har nu besluttet syv patientgrupper, der i første omgang skal indgå i forsøg med værdibaseret styring. De fem forsøg skal bane vejen for nye måder at styre på.

- Målet med at indføre værdibaseret styring er at sætte patienten i centrum og styre mere efter den effekt, patienterne får ud af behandlingen. Vi ønsker, at sundhedsvæsenet skal bevæge sig i en retning, hvor patienternes ønsker og behov bliver mere styrende for de beslutninger, vi træffer, men det er et langt sejt træk. Jeg er glad for, at vi nu bliver konkrete og kan komme i gang med de første projekter i regionerne.

Planen er nu, at regionerne samler relevante fagfolk, patienter mv. og på hvert af områderne afklarer, hvilke resultater der er vigtigst for patienternes funktion og trivsel, og hvordan de kan måles. På længere sigt er det planen, at styringsmodellen skal indføres på en lang række andre områder i sundhedsvæsenet.
 
Indførelsen af værdibaseret styring i sygehusvæsenet gør op med den nuværende styringsmodel, hvor sygehusene groft sagt får penge efter, hvor mange patienter der kommer igennem systemet – og ikke efter hvor godt et resultat, der opnås for patienten.
 
Med værdibaseret styring er det håbet at få skabt en incitamentsstruktur, hvor sygehusene i stedet bliver belønnet for at skabe kvalitet og sammenhæng og ikke for mængden af behandlinger alene.
 
- Jeg ønsker mig et sundhedsvæsen, hvor vi styrer efter både økonomi og faglighed. Værdibaseret styring med patienten i centrum har potentiale til at blive det redskab, vi har ledt efter, så vi i fremtidens sundhedsvæsen både tilbyder patienterne en bedre behandling – samtidig med at vi fokuserer midlerne der, hvor de har mest effekt, siger Bent Hansen.
 
Regionerne har besluttet, at arbejdet skal bygge på erfaringer og viden fra andre lande – eksempelvis standarder og indikatorer som er udviklet og testet internationalt. Det skal give et godt grundlag for at lære af hinanden og udbrede de metoder, der giver mest sundhed for pengene.
 
Danske Regioner har derfor også besluttet at indgå en samarbejdsaftale med organisationen ICHOM, som udvikler internationale standarder for måling af effekt og resultater i sundhedsvæsenet. ICHOM arbejder i dag med værdibaseret styring i en lang række andre lande.

Fakta:

Hvem skal drive de syv forsøg med værdibaseret styring?

Regionerne sætter nu gang i syv landsdækkende projekter, der er forankret i de fem regioner. Områderne er bl.a. udvalgt på baggrund af en analyse af, hvor potentialet er størst for udvikling af værdibaseret styring. Projekterne skal ikke ses isoleret i hver region, men at én region sidder for bordenden af projektet.

  • Nordjylland: Operation for kunstige hofter og knæ + diabetes
  • Midtjylland: Blodprop eller blødning i hjernen
  • Syddanmark: Prostatakræft
  • Sjælland: Epilepsi
  • Hovedstaden: Angst og depression + Hjertelidelser

Læs mere:

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, Centerchef i Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
T 3529 8484
E nwi@regioner.dk