Gå til indhold

Ældre har brug for sammenhængende sundhed

Kommuner og regioner skal styrke samarbejdet – og ikke konkurrere om de ældre, lyder opfordringen fra Danske Regioner i forbindelse med forhandlingerne om handlingsplan for den ældremedicinske patient

Mere koordination og bedre udnyttelse af ressourcerne. Det er ifølge Danske Regioner vejen frem, hvis udfordringerne med genindlæggelser og usammenhængende forløb skal løses for de ældre medicinske patienter.
Ved at satse på det, der virker og holde fokus på det, som henholdsvis kommuner og regioner er gode til, vil der være store gevinster, forudser Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

- Rigtig mange borgere er sjældent i kontakt med det kommunale system. Derfor bør kommunerne fokusere deres indsats på dem, der rent faktisk har brug for pleje og kommunal hjælp – det er ofte de ældste borgere, siger Bent Hansen.

Danske Regioner opfordrer forligspartierne, som skal udmønte de godt 800 mio. kroner til at kigge på de mange gode erfaringer, der allerede findes.
Århus Kommunehospital har således opnået en halvering af genindlæggelser gennem et udgående geriatisk team, og det er et eksempel på en af de indsatser, som Danske Regioner gerne bliver en del af handlingsplanen.

- Vi ønsker at styrke de udgående sygehusfunktioner, videreudvikle det afprøvede koncept, hvor der kan bestilles tid til en borger på en akutafdeling og styrke rådgivningen mellem sygehuse og praktiserende læger, så almen praksis i endnu højere grad kommer på banen i forhold til udskrevne patienter. Samtidig ønsker vi at udvide rådgivningen fra de regionale lægemiddelenheder, hvor der også er gode erfaringer. Vi skal investere i det, der virker, siger Bent Hansen, der samtidig advarer mod at ændre på rollefordelingen mellem kommuner og sygehuse.

- Det er afgørende, at vi ikke får skabt et system, hvor kommunerne også skal håndtere borgere, der normalt ville få opfyldt deres behov på sygehuse og hos praktiserende læger. Min frygt er, at vi får skabt parallelle indsatser, der vil skabe manglende sammenhæng for borgerne og svække kommunernes indsats på de kerneområder, hvor de i dag løfter for en række svage borgere, siger Bent Hansen.

Danske Regioners forslag til handlingsplanen:

• Styrkelse af de udgående sygehusfunktioner
• Videreudvikling af koncept med subakutte tider, hvor fx den praktiserende læge kan bestilles tid til en borger på en akutafdeling, så borgeren kan vente i eget hjem
• Styrkelse af rådgivningen mellem sygehus og praktiserende læge og kommunal sygepleje
• Udvidelse af rådgivningen fra de regionale lægemiddelenheder