Gå til indhold

Aftale om fast tilknyttede læger på plejecentre på plads

Beboere på plejecentre vil fremover få tilbud om at blive tilmeldt en læge, der er fast knyttet til de enkelte plejecentre. Det er resultatet af en ny aftale, som er indgået mellem staten, kommunerne, regionerne og de praktiserende læger

- Jeg er glad for aftalen, der kan bidrage til større tryghed både for ældre, pårørende og personale, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Regionerne sætter sig nu i spidsen for, at praksisplanudvalgene i hver region fører aftalen ud i livet sammen med kommuner og praktiserende læger.

Aftalen, som sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Christian Freitag, KL’s formand Martin Damm og formand for Danske Regioner Bent Hansen har sat deres signaturer på, betyder, at ordningen med faste læger på plejecentre gradvist vil blive udbredt til hele landet fra og med i år.

- Aftalen betyder, at beboerne på plejecentre vil opleve, at der bliver mere kontinuitet i deres behandling. Det bliver lettere for læger, der jævnligt kommer forbi, at følge op på beboernes situation, tilføjer Bent Hansen.

 

Faste læger - færre indlæggelser
Bedre behandling og pleje, færre forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser og bedre medicinhåndtering. Det skal gerne blive resultatet af den ordning, som de kommende år vil blive udbredt til plejecentre overalt i Danmark. Den indebærer, at beboere fremover vil få mulighed for at vælge en praktiserende læge, der er fast tilknyttet plejecentrene, og at lægerne kan ansættes på konsulentbasis af kommunerne, f.eks. et par timer om ugen til at yde general sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentrene.

Årlig opfølgning skal sikre kvalitet
Der er i alt afsat 100 millioner kroner til ordningen i perioden 2016-2019. Midlerne kommer fra satspuljeaftalen, som regeringen og satspuljepartierne indgik i oktober 2015.

Der vil løbende blive fulgt op på, hvordan implementeringen af ordningen skrider frem i kommunerne. Den første opfølgning foretages først i 2017 og herefter årligt.