Gå til indhold

Bred opbakning til forslag om ny institution

Danske Regioners forslag om en ny institutionsform samt mulighed for tvungen misbrugsbehandling er blevet taget godt imod af en lang række interessenter. Nu skal der handling bag ordene, lyder det fra Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Fem drab på fire år. En markant stigning i antallet af voldsanmeldelser på de socialpsykiatriske bosteder. Tallene taler deres tydelige sprog, og det er tid til handling, lyder det nu fra Danske Regioners formand Bent Hansen, der fredag lancerede et forslag til at komme de mange tilfælde af vold - og i værste tilfælde drab - til livs.

- Tallene taler deres tydelige sprog. Udviklingen går den forkerte vej, og derfor er vi nødt til at handle nu. Det er derfor mit håb, at vi snarest kan nå til enighed om en løsning, og gerne i udgangspunkt med Danske Regioners forslag om en ny institutionsform og tvungen misbrugsbehandling, der hvor det vurderes nødvendigt, siger Bent Hansen.

Danske Regioner forslag indebærer, at der skabes en ny institutionstype, der skal tage hånd om borgere, der har overstået deres behandling, men som endnu ikke vurderes klar til at flytte ind på et bosted eller i eget hjem. Institutionerne skal anvendes til en lille gruppe af patienter, der ofte har flere psykiatriske diagnoser, er misbrugere og ofte er indlagt.

Samtidig foreslår Danske Regioner en ændring af straffeloven, så det fremover bliver muligt også at idømme ambulante patienter tvungen misbrugsbehandling.

Forslagene er blevet godt modtaget af en lang række organisationer og politikere, og nu skal der handles, mener Bent Hansen

- Det er helt afgørende, at vi handler hurtigt, og derfor glæder jeg mig også over, at Danske Regioners forslag er blevet så positivt modtaget af en lang række af de relevante parter. Nu skal der handling bag ordene, så vi hurtigt kan få skabt en hverdag, hvor medarbejdere og patienter kan færdes i sikkerhed, siger Bent Hansen.