Gå til indhold

For første gang får demente hjælp hos private - betalt af regionerne

En netop indgået aftale mellem Danske Regioner og foreningen af danske sundhedsvirksomheder i ”Sundhed Danmark”, skal sikre hurtig udredning og behandling til patienter med demens

Demens er en sygdom, der rammer flere og flere danskere, og ventelisterne på de offentlige demenscentre er desværre vokset nogle steder. Demens er invaliderende for den enkelte og et kæmpe pres på de pårørende. Derfor har Danske Regioner og foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundhed Danmark, arbejdet på at finde en model for at sikre hurtigere udredning og behandling af patienter med demens ved brug af private hospitaler og klinikker på det offentliges regning.

- Vi er glade for aftalen, der kan være med til at give hurtigere hjælp til både patienter med demens og deres pårørende, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Hurtig behandling
En hurtig udredning er afgørende for, at den rigtige opfølgning kan ske hurtigt. Hvis patienten får at vide, at diagnosen er demens, skal behandlingen starte hurtigt. Og der skal sikres en grundig koordinering med kommune og almen praksis, så patienten og de pårørende får den hjælp, de skal have.

Begge parter anerkender, at der i hele sundhedssektoren er knaphed på læger til området. Men er også enige om, at et samarbejde om området vil sikre bedre udnyttelse af den samlede kapacitet. Det er godt for patienterne og for samfundet. Det er endnu uvist, hvor mange patienter, de private kan udrede og behandle, men tidligere målsætninger har været, at der kunne udredes op til 2.000 demente om året hos private.

- Vi tager med aftalen en vigtig opgave på os. Som demenspatient har du et stort behov for, at lægefaglig behandling og koordinering mellem alle involverede går hånd i hånd. Vi er sikre på, at vi med vores dygtige personale kan hjælpe regionerne med at løfte opgaven. For det har de mange demensramte krav på, siger formanden for Sundhed Danmark, Bent Wulff Jakobsen.

Kurser til pårørende
De private aktører får – ligesom de offentlige klinikker – også en opgave i at holde kontakt til de kommunale demenskoordinatorer, ligesom klinikkerne skal undervise pårørende. Kursusforløbene skal aftales endeligt senere. Målet med dem er, at de pårørende har brug for at vide, hvad demens er, og hvordan det ændrer situationen, når f.eks. en ægtefælle får konstateret demens.

Det bliver allerede inden for den næste måned muligt at bruge aftalen som patient. Parterner er enige om, at det nye område skal følges tæt, så aftalen tilpasses, hvis der er behov.