Gå til indhold

Patienten i centrum - sammenhæng i sundheden

Der er brug for et løft af sundhedsvæsenets tilbud til de ældre medicinske patienter, når regeringen tirsdag mødes med forligspartierne for at fordele pengene fra finansloven til udmøntning af handlingsplan for de ældre medicinske patienter

For mange unødvendige genindlæggelser. Usammenhængende behandlingsforløb. Manglende sammenhæng mellem sygehuse og den praktiserende læge.

Udfordringer er der nok af, men nu skal regioner, stat og kommuner sammen finde de gode løsninger, der gør livet lettere for de ældre medicinske patienter. For der er behov for at tænke mere på tværs og skabe et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører og samtidig have øje for, hvad der giver mening for borgerne, mener Danske Regioner.

- Vi skal blive langt bedre til at samarbejde og udnytte de mange kompetencer på tværs til fordel for borgerne, og regionerne vil meget gerne blive endnu bedre til at bidrage med den viden, vi har på sygehusene. Det vil højne kvaliteten for patienterne, at vi kommer videre ad den vej, hvor sygehusenes specialister rådgiver de praktiserende læger og den kommunale sygepleje, så de er endnu bedre rustede til at tage sig af de ældre medicinske patienter, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Størst gavn for borgeren

En styrkelse af de udgående hospitalsfunktioner på sygehusene står også højt på ønskelisten for Danske Regioner. På Aarhus Kommunehospital er det lykkedes at halvere antallet af genindlæggelser for de ældre medicinske patienter gennem et forsøg med styrkelse af et udgående team. Og de erfaringer bør komme andre til gode.

- Nedbringelsen af de unødvendige genindlæggelser er helt afgørende for både patienter og sygehuse. Vi skal tage udgangspunkt i det, der virker, og det er selvfølgelig mit håb, at forligsparterne vil finde midler til at styrke de funktioner og tilbud, som borgerne får størst gavn af, og hvor vi udnytter ressourcerne bedst muligt, siger Bent Hansen.

Forhandlingerne om den ældre medicinske handlingsplan begynder tirsdag den 17. maj