Gå til indhold

Regioner opfordrer til fokus på kernedrift på sundhedsområdet

Økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen begynder torsdag, hvor det første møde finder sted i Finansministeriet. Danske Regioners formand Bent Hansen går til møde med optimisme og håb om fokus på de opgaver, der er kernen i det danske sundhedsvæsen

Alle borgere har krav på behandling inden for 30 dage, uanset om der er tale om alvorlig eller mindre alvorlig sygdom. Det bliver til virkelighed pr. 1. oktober 2016, når de nye patientrettigheder træder i kraft, hvor borgerne samtidig får ret til at vælge et privat hospital, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.

- Det er vores opgave at drive et sundhedsvæsen, der er kendetegnet af tryghed og kvalitet for patienterne, og som leverer inden for den tidsramme, der er besluttet. Vi arbejder hver eneste dag hårdt for at overholde kravene, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at kortere tidsfrister presser sygehusene og personalet endnu mere. Derfor er det et af de emner, vi bliver nødt til at tale om i forhandlingerne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Sygehusvæsenet er generelt under pres, og nye tal viser, at antallet af patienter, der behandles på de danske sygehuse på blot to år, er steget med 160.000. Og tallene vækker bekymring hos Danske Regioner.

 

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi bakker op om regeringens meget ambitiøse mål på sundhedsområdet. Men når antallet af patienter stiger så voldsomt på sygehusene, vil der også være behov for at kigge på finansieringen af området, siger Bent Hansen.

Også anlægsbudgettet vil være blandt de temaer, som Danske Regioner ønsker fokus på i de kommende tre uger, hvor forhandlingerne står på. Massive investeringer i supersygehuse løser ikke de øvrige udfordringer på investeringerne, hvor der blandt andet er behov for ekstra midler til strålekanoner og scannere på sygehusene.

- Vi har i Danmark haft succes med at nedbringe antallet af kræftdødsfald i de senere år, og det skyldes blandt andet indkøb af dyrt og nødvendigt udstyr i forbindelse med Kræftplan II. Desværre holder den type maskinel ikke evigt, og hvis vi vil fastholde behandlingsniveauet på bl.a. kræftområdet, er det helt afgørende, at der kommer penge til nyt udstyr, siger Bent Hansen.

Forhandlingerne begynder torsdag den 12 .maj og forventes at løbe frem til begyndelsen af juni.