Gå til indhold

Flere psykisk syge får hurtigere hjælp

Der indlægges og behandles stadig flere patienter i psykiatrien, og ventetiderne falder, viser ny kortlægning af psykiatrien. Men antallet af genindlæggelser er samtidig steget.

På en række områder er den psykiatriske indsats i Danmark i fremgang. Børn og unge ventede sidste år gennemsnitligt 24 dage på at blive set første gang i psykiatrien mod 77 dage i 2011. For voksne patienter var ventetiden 27 dage mod tidligere 37. Sammen med kortere ventetid er der også skabt bedre fremdrift i patientforløbene: Sidste år blev 68 procent af børn og unge set igen til andet møde i psykiatrien inden for 30 dage mod 52 procent i 2011. Det viser tal fra ”Benchmarking af psykiatrien 2015”, som udgives i dag.

Kortlægningen viser en psykiatri i højt gear. Markant flere patienter er blevet indlagt samtidig med en betragtelig stigning i antallet af patienter i ambulant behandling. I børne- og ungepsykiatrien var der i 2015 i alt 2192 indlæggelser mod 1399 i 2011. For voksne er antallet steget til 44.045 indlæggelser fra 39.365.

- Psykiatrien er de seneste år lykkedes med at behandle langt flere patienter hurtigere. Det er en bedrift, som er kommet rigtigt mange mennesker til gode, og som vi ikke mindst kan takke vores dygtige personale for. Udviklingen er også et resultat af et klart politisk ønske om korte ventetider til udredning og behandling. Det har vi leveret – og det vil vi kæmpe for at holde fast i, siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Opmærksom på genindlæggelser

Benchmark-analysen viser også en psykiatri under pres. Det ses blandt andet af et stigende antal genindlæggelser. Her bør regionerne have et stærkt fokus, påpeger Charlotte Fischer. I 2015 blev 158 børn og unge genindlagt inden for en uge mod 64 i 2011. Blandt voksne er antallet steget fra 3537 til 4544.

- Regionerne vil følge denne udvikling tæt. Vores mål er at få antallet af genindlæggelser ned - og ikke mindst de meget hurtige, som kan være resultat af for hurtige udskrivelser. Det vil ikke mindst kræve et tættere samarbejde mellem regionernes psykiatriske hospitaler og kommunernes tilbud. Vi får kun knækket denne udvikling, hvis vi også bliver bedre til at sikre patienterne en hverdag i trygge rammer, når de udskrives. Det er en opgave, som regionerne ønsker at gå tættere sammen med kommunerne om, siger Charlotte Fischer.

Samlet set er antallet af danskere i psykiatrisk behandlet vokset fra 117.876 i 2011 til 148.304 i 2015.

LÆS MERE:

kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8212
M:2917 0902
E:mla@regioner.dk


Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M:2115 2910
E:jbg@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnoser har brug for den rigtige start

Langt om længe får mennesker, som kæmper både med misbrug og psykisk sygdom snart et samlet tilbud, forankret i regionerne. Men det er nødvendigt, at tilbuddet fra start får de rette betingelser, skriver formand for Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg Jacob Klærke.

Læs mere