Gå til indhold

Positivt med fokus på sundhed og en moderne offentlig sektor

Danske Regioner byder den nye regering velkommen og glæder sig over det fortsatte fokus på sundhed i regeringsgrundlaget. Erhverv, vækst og sundhed er nogle af de prioriterede områder i den nye trekløverregerings regeringsgrundlag.

Regeringen lægger i regeringsgrundlaget vægt på en fortsat modernisering af den offentlige sektor, ligesom bedre vilkår for virksomhederne er i fokus.

- Vi ser frem til at indgå i et fortsat godt samarbejde med den nye regering om de områder, hvor vi er fælles om at løse opgaven. Det er af afgørende betydning for Danmark, at vi fastholder fokus på vækst som motor for udviklingen – og her ønsker Danske Regioner fortsat at bidrage til at skabe løsninger, siger Bent Hansen.

Den kommende regering lægger i grundlaget op til en vækst i det offentlige forbrug på 0, 3 procent, hvilket er lavere end de 0,5 procent, der var lagt op til med Venstre-regeringens forslag til 2025-plan.

- Udsigten til lavere vækst i det offentlige forbrug er selvfølgelig bekymrende, da vi ved, at der kommer et enormt pres på sundhedsvæsenet de kommende år. Jeg anerkender den økonomiske udfordring, som Danmark står over for, og i sundhedsvæsenet har vi også et ansvar for at bruge skattekronerne bedst muligt, men det ændrer ikke på, at antallet af patienter stiger år for år, siger Bent Hansen og fortsætter:

- Der vil være brug for at investere i sundhed i de kommende år, hvis vi blot skal fastholde det niveau, vi har i dag - og investeringen skal komme fra andre dele af den offentlige sektor, hvis regeringen fastholder 0,3 procent som vækstrate i de kommende år. Jeg respekterer naturligvis regeringens ønske om at prioritere de offentlige udgifter, så der skabes rum til de områder, der har regeringens fokus som fx sundhed og uddannelse, siger han.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Jens Stenbæk, næstformand for Danske Regioner
T: 20 37 11 98
M: 20 37 11 98
E: jenst@regionsjaelland.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne prioriterer og skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ofte bidrager sundhedsdebatten til nye indsigter og nøgterne bud på løsninger. Det kan dog efterhånden mærkes at valgkampen lurer under overfladen. Senest i Altinget hvor folketingskandidat for moderaterne Monika Rubin genbesøger en række påstande om regionernes arbejde og rolle i det danske sundhedsvæsen, skriver Danske Regioners formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach i debatindlæg.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere

Danske Regioner lancerer plan for at bekæmpe ventelister og personalemangel i sundhedsvæsenet

Planen indeholder 12 indsatser, som skal sikre flere medarbejdere på hospitalerne og kortere ventetider for patienterne.

Læs mere