Positivt med fokus på sundhed og en moderne offentlig sektor

Danske Regioner byder den nye regering velkommen og glæder sig over det fortsatte fokus på sundhed i regeringsgrundlaget. Erhverv, vækst og sundhed er nogle af de prioriterede områder i den nye trekløverregerings regeringsgrundlag.

Regeringen lægger i regeringsgrundlaget vægt på en fortsat modernisering af den offentlige sektor, ligesom bedre vilkår for virksomhederne er i fokus.

- Vi ser frem til at indgå i et fortsat godt samarbejde med den nye regering om de områder, hvor vi er fælles om at løse opgaven. Det er af afgørende betydning for Danmark, at vi fastholder fokus på vækst som motor for udviklingen – og her ønsker Danske Regioner fortsat at bidrage til at skabe løsninger, siger Bent Hansen.

Den kommende regering lægger i grundlaget op til en vækst i det offentlige forbrug på 0, 3 procent, hvilket er lavere end de 0,5 procent, der var lagt op til med Venstre-regeringens forslag til 2025-plan.

- Udsigten til lavere vækst i det offentlige forbrug er selvfølgelig bekymrende, da vi ved, at der kommer et enormt pres på sundhedsvæsenet de kommende år. Jeg anerkender den økonomiske udfordring, som Danmark står over for, og i sundhedsvæsenet har vi også et ansvar for at bruge skattekronerne bedst muligt, men det ændrer ikke på, at antallet af patienter stiger år for år, siger Bent Hansen og fortsætter:

- Der vil være brug for at investere i sundhed i de kommende år, hvis vi blot skal fastholde det niveau, vi har i dag - og investeringen skal komme fra andre dele af den offentlige sektor, hvis regeringen fastholder 0,3 procent som vækstrate i de kommende år. Jeg respekterer naturligvis regeringens ønske om at prioritere de offentlige udgifter, så der skabes rum til de områder, der har regeringens fokus som fx sundhed og uddannelse, siger han.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Jens Stenbæk, næstformand for Danske Regioner
T: 20 37 11 98
M: 20 37 11 98
E: jenst@regionsjaelland.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Behandlingsrådet har fundet sin formand og adresse

Formand for det kommende behandlingsråd bliver lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Michael Dall. Samtidig bliver det Region Nordjylland, der skal huse rådets sekretariat. Det står klart efter dagens bestyrelsesmøde i Danske Regioner.

Læs mere

Aftale om økonomi for 2021 på plads

Danske Regioner og regeringen har i dag underskrevet en aftale om økonomien for næste år. Aftalen sikrer regionerne 1,3 milliarder kroner mere til at drive sundhedsvæsenet og 3,5 milliarder kroner til investeringer i bygninger og apparatur. Samtidig er man enige om, at regeringen skal dække de udgifter, regionerne har haft og vil få i forbindelse med COVID-19.

Læs mere