Gå til indhold

Praktiserende læger skal rustes til flere typer opgaver

Landets praktiserende læger er en grundsten i det danske sundhedsvæsen, og lægernes kompetencer skal bruges endnu bedre end nu. Det er nødvendigt i fremtidens sundhedsvæsen, hvor der vil være flere patienter og begrænsede midler.

Når det danske sundhedsvæsen fremover skal hjælpe endnu flere patienter, flere kronikere og flere multisyge patienter, er der behov for nye løsninger og smartere organisering.

På den baggrund ønsker regionerne at satse på og understøtte almen praksis, så sundhedsvæsenet tager bedre hånd om patienterne i det nære sundhedsvæsen. Det fremgår af den vision for almen praksis, som Danske Regioner har lanceret.

- De praktiserende læger er en essentiel og uundværlig del af vores sundhedsvæsen, og jo dygtigere og mere fremtidssikret en almen praksis vi har, desto bedre kan vi hjælpe patienterne. For eksempel ved at de praktiserende læger tilser flere patienter med kroniske sygdomme, som ellers skulle en tur omkring sygehusets ambulatorium, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

- Derfor ønsker vi i regionerne, at de praktiserende læger er en drivkraft i et mere smidigt sundhedsvæsen, hvor vi indretter os bedre efter alle parter: De borgere, som ikke har brug for deres læge så ofte, de meget syge borgere og lægerne selv, som skal have mere tid til de mest syge og svage. Alle patienter skal naturligvis have den behandling, de har behov for, men vi skal indrette os på en måde, så vi kommer alles behov i møde, siger Bent Hansen.

Forskellige tilbud til forskellige patienter

Oplægget til fremtiden for de praktiserende læger tager afsæt i, at sundhedsvæsenet ændrer sig. De økonomiske midler er knappe, der mangler hænder til de mange opgaver, og borgerne stiller stadigt større krav til mere individuel behandling og større inddragelse. Det skal alle parter i sundhedsvæsenet indstille sig på.

- De borgere, der kan og vil have større medindflydelse og frihed i forhold til egen sundhed, skal have mulighed for det – for eksempel med digital adgang til lægen. Det vil hjælpe dem, og det vil frigive tid og ressourcer til de patienter, som har mere behov for at møde op hos den praktiserende læge og eventuelt senere på sygehuset, siger Bent Hansen og supplerer:

- Som borgere og patienter har vi ikke de samme behov, og derfor skal sundhedsvæsenet også udvikle sig i en retning, hvor løsningerne bedre kan tilpasses individuelle behov – til glæde for alle grupper, siger formanden.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Rikke Margrethe Friis, direktør/cheføkonom
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T:3529 8276
M:2917 0271
E:rmf@regioner.dk


Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M:2115 2910
E:jbg@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Debat: Praktiserende læger skal tage større ansvar i sundhedsvæsenet

De praktiserende læger har en enestående mulighed for at have en finger på pulsen i forhold til vores alles helbred.
Praktiserende læger har traditionelt spillet en afgørende rolle som fundament i vores sundhedsvæsen. Og den rolle bliver ikke mindre aktuel i fremtiden – hverken for den enkelte eller det samlede sundhedsvæsen.

Læs mere

Apotekerne skal kunne sætte borgerne på dosispakket medicin

For få dage siden indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation en aftale om dosispakket medicin. Men i virkeligheden bør opgaven ligge hos apotekerne, mener Danske Regioner og PLO. De opfordrer nu Sundhedsministeriet til at se på, hvad der skal til for at styrke apotekernes rolle i forhold til at sætte borgerne på dosispakket medicin.

Læs mere

Ny aftale om dosispakket medicin skal aflaste kommunale medarbejdere

RLTN og Praktiserende Lægers Organisation har indgået en aftale om dosispakket medicin. Dermed har de to organisationer taget et vigtigt skridt til at aflaste kommunerne og få bredt dosispakket medicin ud til alle de borgere, der vil kunne have gavn af det.

Læs mere