Gå til indhold

Et bedre klima er en fælles opgave

Det sparer både energi, penge og gavner klimaet, hvis ressourcer genanvendes bedre. EU har netop nu fokus på området, og regionerne sidder med ved bordet.

"Bedre genbrug gavner både kloden og muligheden for at skabe arbejdspladser", siger Danske Regioners internationale talsmand, Jess Laursen.

Regionerne ønsker et stærkere fokus på, hvordan ressourcer genanvendes gennem cirkulær økonomi. Derfor inviterede den Danske Delegation i Det Europæiske Regionsudvalg i EU den 11. oktober relevante aktører fra Kommissionen, Europa Parlamentet og den Danske Repræsentation ved EU til at drøfte cirkulær økonomi og revisionen af affaldsdirektiver fra EU Kommissionens lovgivningspakke fra 2015.

Formålet var, at de forskellige EU-aktører skal kende den danske delegations holdninger og have dem frisk i hukommelsen, når medlemmer af Europa-Parlamentet skal stemme om affaldsdirektiverne den 7. november.

- Vi mener, at klimaet er en fælles opgave, som kræver en fælles løsning. Og derfor er vi også stolte af, at vi fra regionerne kan bidrage med vores viden og erfaring, når der skal bestemmes noget i EU. Det er med til at sikre tæt, dansk indflydelse til gavn for borgerne, siger Jess Laursen, Danske Regioners EU-talsmand og repræsentant i Det Europæiske Regionsudvalg.

Vi skal genbruge vores affald

Europa Kommissionen vedtog i december 2015 en lovgivningspakke om cirkulær økonomi. Formålet med pakken var at sætte fokus på cirkulær økonomi ved at ændre rammerne for, hvordan EU-landene håndterer deres affald, så der genbruges bedre – særligt gennem forebyggelse.

Regionerne er i gang, og for eksempel i Region Nordjylland har man indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være KlimaRegion. Det betyder, at man har som målsætning at nedsætte CO2-udledning med to procent hvert år indtil 2025. Og her er cirkulær økonomi et væsentligt værktøj til at nå målet.

Cirkulær økonomi kan være vejen til vækst

Udover at gavne klimaet indebærer en omstilling til mere cirkulær økonomi, at der kan skabes jobs på tværs af mange sektorer i de enkelte regioner.

- Omstillingen til mere cirkulær økonomi indeholder et potentiale, som både samfund og den enkelte borger kan få gavn af. Det holder ikke i længden, hvis vi fortsætter med at smide en masse ressourcer ud som affald, som potentielt kunne genanvendes og genbruges. Det udpiner ikke kun kloden, men vi frasiger os potentielt også muligheden for at skabe en masse vækst og arbejdspladser. Arbejdspladserne opstår jo, hvis vi genanvender bedre, for så er vi positivt tvunget til at etablere faciliteter, hvor genanvendelsen kan udføres. Og det kræver selvfølgelig medarbejdere. Derfor bør vi tænke mere i cirkulær økonomi, siger Jess Laursen, Danske Regioners EU-talsmand og repræsentant i Det Europæiske Regionsudvalg.

FAKTA: Regionerne og EU

Det Europæiske Regionsudvalg er et rådgivende EU-organ, som består af 350 regionalt og lokalt valgte repræsentanter fra de 28 medlemslande. Rådet, Kommissionen og Parlamentet skal høre Regionsudvalget, når der udarbejdes lovgivning. Danmark er repræsenteret med ni medlemmer fra henholdsvis regionerne og kommunerne. 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Asger Andreasen, Chefrådgiver/Teamleder
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling
T: 3529 8367
M: 2917 0907
E: asa@regioner.dk

Line Lund Hebbelstrup, kommunikationsrådgiver
Kommunikation
M: 2042 5637
E: line@regioner.dk