Gå til indhold

Færre patienter bæltefikseres

Færre psykiatriske patienter blev fastspændt med bælte i perioden 1. juli 2015 til 20. juni 2016 end i den foregående periode. De langvarige fikseringer bruges sjældnere og sjældnere, mens de kortere fikseringer stiger lidt i antal.

"Vi er på rette vej, men tallene viser også, at vi har en meget stor opgave i at komme helt i mål på dette indgribende område", siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

I psykiatrien oplevede 1633 (6,2 procent) af de indlagte patienter at blive fastspændt med bælte i perioden 1. juli 2015 til 20. juni 2016. Det er færre patienter end i det foregående år, hvor 1732 patienter (6,4 pct.) blev fastspændt. I årene 2011-2013 var det gennemsnitligt 2036 patienter (7,7 pct.) årligt.

Det viser rapporten ”Monitorering af tvang i psykiatrien” for 1. juli 2015 til 20. juni 2016, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort den 24. oktober 2016. Styrelsen monitorerer brugen af tvang i psykiatrien hvert halve år.

Mens andelen af psykiatriske patienter, der fastspændes, falder støt, er det totale antal bæltefikseringer steget en smule: Fra 4913 til 5345 bæltefikseringer i den netop opgjorte periode.

 

Bæltet skal bruges sjældnere

Samlet set er regionerne dermed tættere på målet om at halvere brugen af bælter i psykiatrien frem mod 2020, men tempoet på vej mod målet er faldet (figur 1). Målet blev aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner i 2014 som en fælles aftale om at halvere brugen af tvang i psykiatrien.

- Vi knokler for at gøre det bedre i psykiatrien, hvor flere og flere patienter har behov for professionel lægefaglig hjælp. Vi er lykkedes med at gøre bæltefikseringer sjældnere for vores patienter, men tallene viser også, at vi skal og vil følge udviklingen meget nøje. Det er svært helt at undgå brugen af bælte i psykiatrien, for nogle patienter kan være til fare for både sig selv og andre, men vi skal blive bedre til at undgå det, siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Lange fikseringer undgås

Den nye monitorering viser, at de lange bæltefikseringer på mere end 48 timer bliver færre. 506 gange blev de benyttet i den seneste periode mod 697 i den foregående og 778 i 2011-2013.

- Et bælte på en patient skal altid løsnes så hurtigt som muligt, og det bliver vi bedre til på de psykiatriske afdelinger. Bæltefikseringer er en indgribende foranstaltning i behandlingen af en psykiatrisk patient. Derfor skal vi bruge dem så lidt som muligt, siger Charlotte Fischer.

Monitoreringen viser desuden, at andelen af patienter, der får beroligende medicin med tvang, har ligget nogenlunde stabilt på knap otte procent i hele indsatsperioden siden 2014. Samtidig er antallet af gange, hvor medicinen gives med tvang, næsten uændret fra forrige periode til den netop opgjorte: Fra 8129 gange til nu 8126. En anden form for tvang – når personalet fastholder en patient – er steget fra 3865 fastholdelser til 4206.

- Vi er på rette vej, når det gælder vores fælles mål om at bruge bæltefikseringer sjældnere. Den bredere anvendelse af tvang er en udfordring, ikke mindst når det gælder tvangsmedicinering og fastholdelser. Det dygtige personale yder en stor indsats, og vores opgave er at sørge for, at de gode løsninger, som findes mange steder, bredes effektivt og hurtigt ud, siger Charlotte Fischer.

 

Læs mere: Brugen af længerevarende bæltefikseringer er fortsat faldende - fra sundhedsstyrelsen.dk.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, Chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8212
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, Presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk 

relaterede nyheder

Læs mere