Gå til indhold

Psykiatri: Flere patienter i behandling og faldende ventetider

Der er fremskridt på en række områder i psykiatrien. Det viser tal fra Danske Regioner, der glæder sig over, at ekstra midler fra satspuljen har været med til at give et skub i den rigtige retning.

Bent Hansen glæder sig over satspuljemidler, der over en årrække, fra 2015 til 2018, samlet skal give psykiatrien et løft. Samlet er der over de fire år afsat 2,2 milliarder kroner ekstra til anlæg og drift på psykiatri-området.

- Det lyder som et stort beløb, men her i 2016 gælder ekstra-bevillingen til drift dog kun 300 millioner kroner af beløbet, lyder det fra Bent Hansen. Han minder samtidig om, at 700 millioner kroner er reserveret til anlæg.

Positiv udvikling

De senest opgjorte tal for 2015 viser dog, at der allerede er sket en bevægelse i positiv retning: Kapaciteten er øget, så der i dag er plads til at behandle flere patienter - og år for år er ventetiderne faldet, så behandlingen i dag bliver iværksat langt hurtigere end før. Især på børneområdet sker hjælpen hurtigere:

- Vi har ansat flere psykologer, vi har købt overarbejdstimer af læger, og vi har sørget for hurtig indsats med planlagte pakkeforløb, så alt i alt er udviklingen på psykiatri-området et felt, vi kan være stolte af, siger Bent Hansen.

Han ser nu frem til at forklare udviklingen overfor sundhedsminister Sophie Løhde, der i pressen bl.a. har undret sig over, at antallet af sengepladser ikke er udvidet trods pengetilførslen:

- Det var dog ikke en del af aftalen, at pengene skulle bruges til ekstra senge. Vi har satset på flere former for hurtig hjælp til de flere og flere patienter. Så i dag udnytter vi kapaciteten bedre, og har fået et stigende antal patienter til både ambulante behandlinger og til indlæggelse, konstaterer Bent Hansen.

 

fakta

Faldende ventetid i psykiatrien

Antal unikke patienter (børn, unge og voksne) i behandling:
2015: 148.304
2014: 142.545

Antal ambulante behandlinger, voksenpsykiatri:
2015: 1.235.217
2014: 1.163.793

Antal indlæggelser, voksenpsykiatri:
2015: 44.045
2014: 42.922

Ventetid i gennemsnit faldet fra:
84 dage til 24 dage for børn og unge fra 2010 til 2015 og fra
36 dage til 27 dage for voksne

Graf over den gennemsnitlige ventetid i psykiatrien mellem 2010 til 2015 opgjort i dage

Fra den kommende rapport fra Danske Regioner, ”Benchmarking i psykiatrien 2015”.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8212
M:2917 0902
E:mla@regioner.dk


Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
T:3529 8413
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere