Gå til indhold

Ledere har også brug for god ledelse

Lederne har høje forventninger til deres egen chef, som omvendt også kræver meget af lederne, viser ny undersøgelse af de gensidige ledelsesforventninger.

"God ledelse handler om hårfine balancer", siger Signe Friberg, forhandlingsdirektør i Danske Regioner.

- Ledere skal selv kunne tåle en hårdere ledelse. Når man leder medarbejdere, skal man nok have et større empatisk gen.

Sådan siger en af cheferne i Væksthus for Ledelses nye publikation ”Kære chef! Kære ledere!”, som beskriver god ledelse af ledere, herunder hvad ledere forventer af deres chefer og vice versa. Undersøgelsen er baseret på interviews blandt 25 regionale og kommunale ledere og chefer fra blandt andet det sociale-, sundheds- og skoleområdet.

- Cheferne skal stille høje krav til deres ledere, samtidig med at cheferne skal være opmærksomme på, hvilke udfordringer lederne tumler med. Der handler det for cheferne om at inddrage lederne i retning og strategi og balancere hårfint mellem at give lederne et personligt ledelsesrum og at være tydeligt til stede som chef,” siger Signe Friberg, forhandlingsdirektør i Danske Regioner og bestyrelsesmedlem for Væksthus for Ledelse.

Tættere bånd mellem chef og leder

Cheferne giver i undersøgelsen udtryk for, at det som regel er lettere at lede ledere end at lede medarbejdere. Af den årsag at lederne typisk har større forståelse for den politiske dagsorden, den strategiske retning og behovet for nytænkning. De ved, hvornår noget ikke er til diskussion, og påtager sig gerne et større medansvar for at føre politiske beslutninger ud i livet, viser undersøgelsen. Chefer og ledere har en grundlæggende fælles forståelse af og sprog for ledelse, og dermed er det ofte lettere for dem at komme på bølgelængde.

En af lederne udtrykker det på denne måde i ”Kære chef! Kære ledere”:

- Som ledere kommer vi utrolig tæt på vores chef. Vi er vores chefs nærmeste sparringspartnere, og vi taler meget åbent og direkte om alt. Vi stiller også større krav til hinanden, end jeg for eksempel gør til mine medarbejdere.

FAKTA: Væksthus for ledelse

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem Danske Regioner, KL og Forhandlingsfællesskabet. Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i regioner og kommuner. Læs mere på www.lederweb.dk

Læs mere: ”Kære chef! Kære ledere!”

http://www.lederweb.dk/kare-chef-kare-ledere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Laura Thors Calaña, konsulent
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T:3529 8230
M:4020 2087
E:ltc@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk