Patienter får ret til hurtigere udredning og behandling

Den 1. oktober træder regionernes nye patientrettigheder i kraft. Målet er, at patienter – når det er fagligt muligt - hurtigt udredes og kommer i hurtig behandling enten på offentlige eller private hospitaler.

- Hurtighed skal spille sammen med patienternes egne ønsker, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Et folketingsflertal har vedtaget rettighederne, der betyder, at regionerne nu – hvis det er fagligt muligt - skal tilbyde udredning og behandling i enten offentligt eller privat regi i løbet af 30 dage. Rettighederne gælder for både somatiske og psykiatriske patienter.

De nye rettigheder betyder f.eks., at der ikke længere skelnes mellem alvorlige og mindre alvorlige lidelser, så alle behandlinger fremover skal være sat i gang inden for 30 dage. Ellers har patienten ret til at vælge et privat tilbud. Før var fristen 60 dage for mindre alvorlige sygdomme og 30 for alvorlige.

Men nu gælder der altså ifølge et folketingsflertal samme rettigheder for alle patientgrupper.

- Vi vil gøre, hvad vi kan for at leve op til de nye rettigheder. Det handler om at sikre den bedste og hurtigste hjælp til borgerne, og det knokler vi hele tiden for, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

- Der er dog allerede rigtig travlt ude på sygehusene, fordi vi konstant får flere patienter, tilføjer han og peger på, at sygehusene de sidste to år har hjulpet 160.000 ekstra patienter. Det er en stigning på 6 procent.

- Men vi lægger os i selen, og regionerne har i budgetterne for 2017 sat fokus på bedre kapacitetsudnyttelse for at sikre hurtig udredning og behandling, lyder det fra formanden for Danske Regioner.

- Vi arbejder hele tiden på at finde mere effektive arbejdsgange, for personalet løber i forvejen stærkt. Vi skal fokusere på dét, der giver værdi for hver enkelt patient. Hurtig udredning og behandling er et af flere vigtige ben i borgernes møde med sundhedsvæsenet, og vi skal sørge for, at skrue alle benene ordentligt på, så stolen ikke tipper, siger Bent Hansen.

Eksempler på initiativer for at sikre hurtig udredning og behandling:

Region Nordjylland arbejder med bedre arbejdstilrettelæggelse og har afsat 38,5 millioner kroner til f.eks. pukkel-afvikling. Et nyt booking-system betyder desuden, at patienter får lettere ved selv at ændre aftaler, så udeblivelser undgås.

Region Syddanmark afsætter 64 millioner kroner i år og 98 millioner kroner næste år til øget kapacitet på garanti-klinikker.

Region Sjælland har indført konceptet ”Samme dag under samme tag”, så patienter der lider af flere sygdomme får samlet flere undersøgelser, der så kan foregå samme dag.

Regionerne har de senere år sendt flere og flere patienter videre til private: 1. halvdel af i år henviste regionerne 40 procent flere patienter end i samme periode i 2013.

Læs mere: 

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere

Haves: Ulighed i sundhed. Søges: Nye løsninger.

Danske Regioners nye årlige konference ”Sundhed for alle” sætter denne gang fokus på, hvordan vi opnår mere social lighed i sundhed. "Vi har brug for løsninger og handling", siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Hvornår giver det mening at flytte behandlingen tættere på borgeren?

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, skriver i et debatindlæg at regeringen i sin kommende sundhedsaftale skal sørge for, at de patienter, det giver mening at flytte væk fra sygehusene, sikres en både god og tryg behandling. Det kræver, at der er den nødvendige kapacitet og kvalitet i behandlingen i kommunerne og hos praksis.

Læs mere

Flere hjertepatienter kan få ny skånsom operation uden store gener

Et nyt fremskridt i behandlingen af hjerteklapper betyder, at flere patienter fremover kan få ny type operation, der både er skånsom og formentlig sikrer længere overlevelse. Behandlingen er både god og dyr, og det er en af grundene til, at Danske Regioner beder den nye regering om et økonomisk løft på 2 milliarder kroner ved de kommende økonomiforhandlinger.

Læs mere

Rekordmange danskere tog til Åbent Hospital 2019 landet rundt

Over 21.000 danskere tog søndag d. 1. september imod regionernes invitation til at opleve en perlerække af de nye hospitaler, som bygges og ombygges frem mod 2025. Deltagertallet er rekord for de tre år, regionerne har holdt Åbent Hospital.

Læs mere