Gå til indhold

Patienter får ret til hurtigere udredning og behandling

Den 1. oktober træder regionernes nye patientrettigheder i kraft. Målet er, at patienter – når det er fagligt muligt - hurtigt udredes og kommer i hurtig behandling enten på offentlige eller private hospitaler.

- Hurtighed skal spille sammen med patienternes egne ønsker, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Et folketingsflertal har vedtaget rettighederne, der betyder, at regionerne nu – hvis det er fagligt muligt - skal tilbyde udredning og behandling i enten offentligt eller privat regi i løbet af 30 dage. Rettighederne gælder for både somatiske og psykiatriske patienter.

De nye rettigheder betyder f.eks., at der ikke længere skelnes mellem alvorlige og mindre alvorlige lidelser, så alle behandlinger fremover skal være sat i gang inden for 30 dage. Ellers har patienten ret til at vælge et privat tilbud. Før var fristen 60 dage for mindre alvorlige sygdomme og 30 for alvorlige.

Men nu gælder der altså ifølge et folketingsflertal samme rettigheder for alle patientgrupper.

- Vi vil gøre, hvad vi kan for at leve op til de nye rettigheder. Det handler om at sikre den bedste og hurtigste hjælp til borgerne, og det knokler vi hele tiden for, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

- Der er dog allerede rigtig travlt ude på sygehusene, fordi vi konstant får flere patienter, tilføjer han og peger på, at sygehusene de sidste to år har hjulpet 160.000 ekstra patienter. Det er en stigning på 6 procent.

- Men vi lægger os i selen, og regionerne har i budgetterne for 2017 sat fokus på bedre kapacitetsudnyttelse for at sikre hurtig udredning og behandling, lyder det fra formanden for Danske Regioner.

- Vi arbejder hele tiden på at finde mere effektive arbejdsgange, for personalet løber i forvejen stærkt. Vi skal fokusere på dét, der giver værdi for hver enkelt patient. Hurtig udredning og behandling er et af flere vigtige ben i borgernes møde med sundhedsvæsenet, og vi skal sørge for, at skrue alle benene ordentligt på, så stolen ikke tipper, siger Bent Hansen.

Eksempler på initiativer for at sikre hurtig udredning og behandling:

Region Nordjylland arbejder med bedre arbejdstilrettelæggelse og har afsat 38,5 millioner kroner til f.eks. pukkel-afvikling. Et nyt booking-system betyder desuden, at patienter får lettere ved selv at ændre aftaler, så udeblivelser undgås.

Region Syddanmark afsætter 64 millioner kroner i år og 98 millioner kroner næste år til øget kapacitet på garanti-klinikker.

Region Sjælland har indført konceptet ”Samme dag under samme tag”, så patienter der lider af flere sygdomme får samlet flere undersøgelser, der så kan foregå samme dag.

Regionerne har de senere år sendt flere og flere patienter videre til private: 1. halvdel af i år henviste regionerne 40 procent flere patienter end i samme periode i 2013.

Læs mere: 

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere