Gå til indhold

Patienter udredes hurtigere i alle regioner

På et år har alle fem regioner udredt flere patienter inden for 30 dage. Der er dog stadig forskel på, hvor hurtigt hver region udreder patienterne, viser nye tal.

"Sundhedspersonalet i alle regioner knokler, men vi skal have top og bund tættere på hinanden", siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Flere somatiske patienter end nogensinde udredes nu inden for 30 dage. På landsplan blev to ud af tre patienter (66 procent) udredt inden for 30 dage i 2. kvartal 2016, hvilket er otte procentpoint flere end i 2. kvartal 2015. Blandt den tredjedel, som ikke udredes inden for en måned, vælger mange selv at vente for at komme til på et bestemt sygehus, eller fordi udredningen tager længere tid på grund af lægefaglige årsager. Udredningsretten trådte i kraft i 2013 og giver patienter ret til at få et tilbud om udredning inden for 30 dage, hvis det er lægefagligt muligt.

Det viser nye nøgletal for de otte nationale kvalitetsmål, som Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet aftalte i foråret 2016. Målene skal i endnu højere grad sikre fokus på de resultater, der er vigtigst for patienterne. Nøgletallene, som nu offentliggøres for anden gang, er en del af Danske Regioners kvartalsmæssige ”Status for nationale mål” og opgøres med tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Alle regioner på rette vej

Opgørelsen viser også, at alle fem regioner nu udreder flere patienter inden for 30 dage sammenlignet med for et år siden (se figur), og den udvikling er særligt vigtig, lyder det fra Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

- Hver enkelt region har prioriteret benhårdt at udrede flere patienter inden for en måned, og det er godt nyt for patienterne, at det er lykkedes. Jo hurtigere man udredes, desto hurtigere kan vi sætte ind med den rette behandling, og i regionerne vil vi fortsat stå på mål for at kunne hjælp flest muligt patienter på kortest tid, siger han.

Regionerne har blandt andet udvidet åbningstider i ambulatorierne og øget den generelle kapacitet for at tilse flere patienter.

Sundhedspersonalet knokler

- Når vi politisk fra flere sider prioriterer at udrede flere patienter, er det godt at se, hvordan sygehusene i alle regioner bevæger sig i den rigtige retning. Det skyldes en stærk indsats fra vores sundhedspersonale, som virkelig knokler og samtidig er med til at omstille sundhedsvæsenet til at handle mere efter, hvad der giver værdi for den enkelte patient – for eksempel at inddrage patienten bedre, informationer til pårørende og en patientansvarlig læge, siger Bent Hansen og tilføjer:

- Selvom alle regioner udreder flere patienter inden for en måned, er der stadig for stor forskel fra region til region. Patienterne bør have samme muligheder, hvad enten de bor i Hanstholm eller Hørsholm, og derfor bruger vi nu den nye model med nøgletallene til, at regionerne kan samarbejde bedre, lære af hinandens gode erfaringer og hjælpe hinanden, når enkelte regioner eller sygehuse er ekstra udfordrede.

Fra 1. oktober vil man på sygehusene begynde at registrere mere præcist, hvorfor nogle patienter ikke udredes inden for en måned. Derfor vil nøgletallene i løbet af 2017 mere præcist vise overholdelsen af udredningsretten.

Læs mere: 

Fakta

Alle fem regioner udreder flere patienter inden for 30 dage

På landsplan blev to ud af tre patienter udredt inden for 30 dage i 2. kvartal 2016, hvilket er otte procentpoint flere end for et år siden, og den positive tendens ses i hele landet.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Lone Lund Pedersen, chefrådgiver
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T:3529 8244
M:2917 0896
E:lop@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M:2115 2910
E:jbg@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere