Gå til indhold

Regionerne og Kræftens Bekæmpelse etablerer nyt kræftcenter

Kræftbehandlingen i Danmark er i fremgang med blandt andet lavere kræftdødelighed. For at styrke indsatsen etablerer regionerne og Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med universiteterne et fælles landsdækkende kræftcenter, der skal binde stærkere forpligtende bånd mellem forskning og behandling.

Når danskerne fremover skal have endnu bedre kræftbehandling, skal der være kortere vej fra forskernes laboratorier og kontorer til sygehusenes kræftafdelinger. På den baggrund etablerer regionerne og Kræftens Bekæmpelse det nye nationale Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC). 

Centret skal skabe et tættere samarbejde mellem blandt andet onkologi, kræftkirurgi, den basale biologiske forskning, epidemiologi og klinisk biokemi og på den måde bane vejen for centrets vision: At alle kræftpatienter på tværs af landet skal mødes med ensartet, høj behandlingskvalitet.

- Den gode danske kræftforskning skal udmøntes i mere direkte resultater for patienterne, ved at vi i højere grad høster nye landvindinger i forskningen. Danmark er allerede førende inden for klinisk kræftforskning, fordi vi har dygtige forskningsmiljøer, og den position skal vi kanalisere bedre ud på sygehusenes kræftafdelinger. Der ligger et stort potentiale her, som kan bringe dansk kræftbehandling stærkt fremad, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner, som den 13. oktober præsenterede visionerne for det nye kræftcenter på ”Landskonference om kræft 360 grader” i Børssalen i København.

Bedre og hurtigere brug af ny viden

Dorthe Crüger, formand for Kræftens Bekæmpelse, glæder sig over, at parterne med det landsdækkende center forpligter sig på en måde, som gør kræftbehandlingen endnu bedre.

- Af hensyn til patienterne er det afgørende at hele Danmark arbejder sammen på tværs af fagdiscipliner, universiteter og regioner. Det er vigtigt, at vi alle på kræftområdet er med i det her på en forpligtende vis. På den måde får vi skabt en bedre og mere effektiv brug af ny viden på kræftområdet, siger Dorthe Crüger.

Danish Comprehensive Cancer Center oprettes i løbet af 2017 og er en del af regeringens forslag til den kommende Kræftplan IV. Kræftens Bekæmpelse finansierer med 10 mio. kroner over fem år, hvorefter finansieringen er tiltænkt at komme fra kræftplanen.

- For kræftpatienterne er det afgørende, at vi hurtigere kommer fra viden til handling. Nye erkendelser i laboratorierne skal omsættes til forbedringer for patienterne. Både når det drejer sig om forebyggelse, behandling og organisering af hele indsatsen. Et dansk center i international klasse vil sikre dette, siger Dorthe Crüger.

Dansk kræftforskning på verdenskortet

- Centeret skal sætte dansk kræftbehandling på verdenskortet og samle alle de ressourcer, vi har på kræftområdet herhjemme. Vi kan skabe fundamentet for både at trække store forskningsbevillinger til landet og for at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og behandling. På den måde kan vi udvikle kræftbehandlingsformerne – for eksempel immunterapi – og sikre hurtigere brug af nye metoder og hjælpe endnu flere patienter, siger Bent Hansen.

Centret bliver et forpligtende samarbejde mellem de eksisterende aktører på kræftområdet og skal ledes af en styregruppe, som udpeges af regionernes sundhedsdirektører. En række aktører på kræftområdet vil tage del i centrets virke, blandt andre: Kræftafdelingerne i hver enkelt region, de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, kræftforskningsinstitutioner, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, patienterne og Kræftens Bekæmpelse.

 

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere