SOSU-uddannelsen fylder 25 år

Efter 25 år med en samlet SOSU-uddannelse, bliver den efter nytår til to selvstændige uddannelser.

"Vi har et ansvar for at sørge for tidssvarende og specialiserede uddannelser til vores sundhedspersonale", siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Den 1. marts 1991 trådte de første elever ind ad døren på landets første SOSU-skole i Sønderborg. Det er nu 25 år siden, og siden uddannelsen tog imod de første elever, har antallet af ældre med kroniske lidelser og opgavefordelingen mellem kommuner og hospitaler ændret sig.

Derfor har Danske Regioner, KL og FOA oplevet et behov for at ændre uddannelserne. Derfor vil social- og sundhedsuddannelsen fra næste år bestå af to selvstændige uddannelser.

- Vores sundhedsvæsen har været i konstant udvikling de sidste 25 år. Vi er i gang med at ændre den måde, sundhedsvæsenet møder, inddrager og behandler patienten på. Det sundhedsvæsen, de SOSU-uddannede kommer ud til, kræver, at de skal arbejde mere på tværs af de forskellige sektorer, end de tidligere har gjort, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg og fortsætter:

- Derfor er der behov for at ændre i uddannelsen, så vi uddanner eleverne på SOSU-skolerne til den virkelighed, de kommer ud i, og så de kan hjælpe borgerne bedst muligt, 

To selvstændige uddannelser

Hidtil har uddannelsen været sammensat, så alle først blev uddannet til social-og sundhedshjælper, hvorefter det var muligt at uddanne sig videre til social- og sundhedsassistent. Fra 2017 vil social- og sundhedshjælperne primært blive uddannet til at løse opgaver efter serviceloven, mens sundhedsassistenterne bliver uddannet til arbejdsopgaver efter sundhedsloven.

Målet er, at opdelingen skal styrke den faglige profil og den faglige identitet hos de færdiguddannede. Det er besluttet at bevare længden på de to uddannelser, så social- og sundhedshjælperuddannelsen maksimalt vil tage to år og to måneder, mens assistentuddannelsen fortsat vil tage maksimalt tre år og ti måneder. Det betyder, at assistenterne uddannes direkte til assistenter i hele perioden, i stedet for, som tidligere, først at blive uddannet til hjælper.

- Vi har ikke ændret i længden af de to uddannelser. Det er et spørgsmål om, at vi skal uddanne vores sundhedspersonale til de opgaver, vi ønsker, de skal varetage både i borgernes eget hjem og på sygehusene. Og her overlapper de opgaver, som de to uddannelser varetager, ikke i længere, som de tidligere har gjort. Både assistenter og hjælpere udfører kerneopgaver i vores sundhedsvæsen, og målet med at ændre uddannelserne er at klæde begge grupper endnu bedre på til at kunne pleje og behandle borgerne, siger Ulla Astman.

Jubilæumsreception

I anledning af SOSU-uddannelsens 25 års-fødselsdag vil der onsdag den 5. oktober 2016 kl. 14-17 være en jubilæumsreception på Københavns Rådhus, hvor regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, vil holde en tale på vegne af Danske Regioner.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271
M: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk

Line Lund Hebbelstrup, Kommunikationsrådgiver
Kommunikation
M: 2042 5637
E: line@regioner.dk 

Læs mere

Relaterede nyheder

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Evaluering af socialområdet: Regionerne vil sætte fokus på mennesker med komplekse behov

Danske Regioner hilser regeringens kommissorium for en evaluering af det specialiserede socialområde velkommen. – Vi er dybt optagede af, at de mange danskere med komplekse behov får det helt rigtige tilbud. Kvaliteten skal være høj og fagligheden i orden, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere