Gå til indhold

SOSU-uddannelsen fylder 25 år

Efter 25 år med en samlet SOSU-uddannelse, bliver den efter nytår til to selvstændige uddannelser.

"Vi har et ansvar for at sørge for tidssvarende og specialiserede uddannelser til vores sundhedspersonale", siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Den 1. marts 1991 trådte de første elever ind ad døren på landets første SOSU-skole i Sønderborg. Det er nu 25 år siden, og siden uddannelsen tog imod de første elever, har antallet af ældre med kroniske lidelser og opgavefordelingen mellem kommuner og hospitaler ændret sig.

Derfor har Danske Regioner, KL og FOA oplevet et behov for at ændre uddannelserne. Derfor vil social- og sundhedsuddannelsen fra næste år bestå af to selvstændige uddannelser.

- Vores sundhedsvæsen har været i konstant udvikling de sidste 25 år. Vi er i gang med at ændre den måde, sundhedsvæsenet møder, inddrager og behandler patienten på. Det sundhedsvæsen, de SOSU-uddannede kommer ud til, kræver, at de skal arbejde mere på tværs af de forskellige sektorer, end de tidligere har gjort, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg og fortsætter:

- Derfor er der behov for at ændre i uddannelsen, så vi uddanner eleverne på SOSU-skolerne til den virkelighed, de kommer ud i, og så de kan hjælpe borgerne bedst muligt, 

To selvstændige uddannelser

Hidtil har uddannelsen været sammensat, så alle først blev uddannet til social-og sundhedshjælper, hvorefter det var muligt at uddanne sig videre til social- og sundhedsassistent. Fra 2017 vil social- og sundhedshjælperne primært blive uddannet til at løse opgaver efter serviceloven, mens sundhedsassistenterne bliver uddannet til arbejdsopgaver efter sundhedsloven.

Målet er, at opdelingen skal styrke den faglige profil og den faglige identitet hos de færdiguddannede. Det er besluttet at bevare længden på de to uddannelser, så social- og sundhedshjælperuddannelsen maksimalt vil tage to år og to måneder, mens assistentuddannelsen fortsat vil tage maksimalt tre år og ti måneder. Det betyder, at assistenterne uddannes direkte til assistenter i hele perioden, i stedet for, som tidligere, først at blive uddannet til hjælper.

- Vi har ikke ændret i længden af de to uddannelser. Det er et spørgsmål om, at vi skal uddanne vores sundhedspersonale til de opgaver, vi ønsker, de skal varetage både i borgernes eget hjem og på sygehusene. Og her overlapper de opgaver, som de to uddannelser varetager, ikke i længere, som de tidligere har gjort. Både assistenter og hjælpere udfører kerneopgaver i vores sundhedsvæsen, og målet med at ændre uddannelserne er at klæde begge grupper endnu bedre på til at kunne pleje og behandle borgerne, siger Ulla Astman.

Jubilæumsreception

I anledning af SOSU-uddannelsens 25 års-fødselsdag vil der onsdag den 5. oktober 2016 kl. 14-17 være en jubilæumsreception på Københavns Rådhus, hvor regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, vil holde en tale på vegne af Danske Regioner.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271
M: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk

Line Lund Hebbelstrup, Kommunikationsrådgiver
Kommunikation
M: 2042 5637
E: line@regioner.dk 

Læs mere

Relaterede nyheder

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Nyt udspil fra Danske Regioner: Sundhedsuddannelserne skal tættere på hverdagen

Tættere samspil mellem skoler og sundhedsvæsen skal styrke sundhedspersonalets kompetencer, så de bliver bedre rustet til en fremtid med markant flere ældre og mennesker med multisygdom. Danske Regioner mener, at nytænkning af uddannelsessystemet er vigtig for at styrke robustheden i fremtidens sundsvæsen.

Læs mere