Gå til indhold

SOSU-uddannelsen fylder 25 år

Efter 25 år med en samlet SOSU-uddannelse, bliver den efter nytår til to selvstændige uddannelser.

"Vi har et ansvar for at sørge for tidssvarende og specialiserede uddannelser til vores sundhedspersonale", siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Den 1. marts 1991 trådte de første elever ind ad døren på landets første SOSU-skole i Sønderborg. Det er nu 25 år siden, og siden uddannelsen tog imod de første elever, har antallet af ældre med kroniske lidelser og opgavefordelingen mellem kommuner og hospitaler ændret sig.

Derfor har Danske Regioner, KL og FOA oplevet et behov for at ændre uddannelserne. Derfor vil social- og sundhedsuddannelsen fra næste år bestå af to selvstændige uddannelser.

- Vores sundhedsvæsen har været i konstant udvikling de sidste 25 år. Vi er i gang med at ændre den måde, sundhedsvæsenet møder, inddrager og behandler patienten på. Det sundhedsvæsen, de SOSU-uddannede kommer ud til, kræver, at de skal arbejde mere på tværs af de forskellige sektorer, end de tidligere har gjort, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg og fortsætter:

- Derfor er der behov for at ændre i uddannelsen, så vi uddanner eleverne på SOSU-skolerne til den virkelighed, de kommer ud i, og så de kan hjælpe borgerne bedst muligt, 

To selvstændige uddannelser

Hidtil har uddannelsen været sammensat, så alle først blev uddannet til social-og sundhedshjælper, hvorefter det var muligt at uddanne sig videre til social- og sundhedsassistent. Fra 2017 vil social- og sundhedshjælperne primært blive uddannet til at løse opgaver efter serviceloven, mens sundhedsassistenterne bliver uddannet til arbejdsopgaver efter sundhedsloven.

Målet er, at opdelingen skal styrke den faglige profil og den faglige identitet hos de færdiguddannede. Det er besluttet at bevare længden på de to uddannelser, så social- og sundhedshjælperuddannelsen maksimalt vil tage to år og to måneder, mens assistentuddannelsen fortsat vil tage maksimalt tre år og ti måneder. Det betyder, at assistenterne uddannes direkte til assistenter i hele perioden, i stedet for, som tidligere, først at blive uddannet til hjælper.

- Vi har ikke ændret i længden af de to uddannelser. Det er et spørgsmål om, at vi skal uddanne vores sundhedspersonale til de opgaver, vi ønsker, de skal varetage både i borgernes eget hjem og på sygehusene. Og her overlapper de opgaver, som de to uddannelser varetager, ikke i længere, som de tidligere har gjort. Både assistenter og hjælpere udfører kerneopgaver i vores sundhedsvæsen, og målet med at ændre uddannelserne er at klæde begge grupper endnu bedre på til at kunne pleje og behandle borgerne, siger Ulla Astman.

Jubilæumsreception

I anledning af SOSU-uddannelsens 25 års-fødselsdag vil der onsdag den 5. oktober 2016 kl. 14-17 være en jubilæumsreception på Københavns Rådhus, hvor regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, vil holde en tale på vegne af Danske Regioner.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271
M: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk

Line Lund Hebbelstrup, Kommunikationsrådgiver
Kommunikation
M: 2042 5637
E: line@regioner.dk 

Læs mere

Relaterede nyheder

818 flere sygeplejersker siden juni

Kurven over antallet af sygeplejersker i regionerne er vendt. Fra juni til september 2022 er der sket en fremgang i antallet af sygeplejersker på 818. Ifølge Danske Regioner tyder det på, at faldet i sygeplejersker er stoppet. Og at den massive indsats for at tiltrække og fastholde sygeplejerskerne er begyndt at bære frugt.

Læs mere

Regionerne er klar til at sætte en ny udviklingsdagsorden for sundhedsvæsenet

Hvis vi vil holde fast i et sundhedsvæsen, der bare nogenlunde kan levere på behandlingsbehovet, kræver det vilje til at investere i den radikale innovation af det. Derfor bør sundhedsdagsordenen for en ny regering også være en investerings- og reformdagsorden, mener Danske Regioner.

Læs mere

Valgkamp fjerner ikke behovet for en specialeplan, hvis vi skal styrke hjælpen til mennesker med specialiserede behov

Trods en omfattende evaluering, en særdeles kritisk rapport fra Rigsrevisionen og et regeringsudspil om det specialiserede social- og handicapområde er der endnu ikke er sket positiv forandring. Nu er valgkampen skudt i gang. Danske Regioner appellerer til at et nyt Folketing samler tråden op fra det ikke færdiggjorte arbejde.

Læs mere

Unge vælger stadig uddannelse efter køn

Unge over hele landet er i denne tid godt i gang med deres nye uddannelse. Men noget er ikke nyt, for vi kan være sikre på, at flertallet af nystartede på social- og sundheds-uddannelserne er kvinder. På samme måde vil der også være flest mænd, som påbegynder en håndværkeruddannelse.

Læs mere