Gå til indhold

Vi tager ansvar for ny løsning

Partierne bag satspuljen har nu lagt sig fast på en model for et nyt psykiatrisk tilbud til en mindre målgruppe af borgere med særlige udfordringer. Løsningen tager udgangspunkt i Danske Regioners forslag, og afklaringen hilses velkommen.

Fire drab på fem år, voldelige episoder mod medarbejdere og overgreb mod medbeboere. En ny løsning for en lille gruppe borgere med særlig udfordringer er nu forhandlet på plads af partierne bag satspuljen, og dermed er forventningen, at medarbejderne og beboere på landets bosteder vil få en mere tryg og sikker hverdag.

- Det har været helt afgørende for Danske Regioner at fastholde fokus på medarbejdernes sikkerhed, så vi ikke igen står i en situation, hvor det utænkelige sker. Jeg er tilfreds med, at den nye løsning har fokus på skærmning og sikring af det nye tilbud i relation til eksempelvis forekomsten af våben, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Det nye tilbud er målrettet en lille gruppe borgere, der er kendetegnet ved flere diagnoser, et voldsomt stofmisbrug og en udad reagerende og til tider farlig adfærd. Det har været Danske Regioners ønske, at løsningen ville blive en ny institutionstype med fokus på rehabilitering og misbrugsbehandling, og hvor flere fagligheder ville komme i spil i arbejdet. Partierne bag satspuljeforliget har dog besluttet at placere tilbuddet i forbindelse med de eksisterende psykiatriske afdelinger, og det bekymrer.

-Vores mål med en ny institution har hele tiden været at skabe et naturligt trin i den proces, der handler om at sikre færdigbehandlede borgere de bedste vilkår for at lære at mestre en hverdag på egen hånd. Vi skal ikke have mennesker indlagt på psykiatriske afdelinger, hvis deres behov er et andet – og vi havde håbet, at der ville blive fundet en løsning, som flyttede disse mennesker lidt tættere på en normal hverdag, end det nu er tilfældet, siger Bent Hansen.

Løsning skal sættes i værk så hurtigt som muligt

Samtidig vækker det undren, at løsningen ikke giver mulighed for mere håndfast at fastholde borgerne i den nødvendige medicinering, som ofte vil være en forudsætning for at komme tilbage til en mere normaliseret hverdag.

- Vi havde håbet, at det ville blive muligt mere håndfast at fastholde borgeren i den nødvendige medicinering i det nye tilbud, så vi undgik tvangs- og genindlæggelser, og dermed samlet set fik mindre tvang for den enkelte borger. Men her har partierne altså valgt en anden løsning, siger Bent Hansen.

Der er dog tilfredshed med afklaringen for den berørte gruppe af borgere, og de mange medarbejdere og øvrige beboere på landets mange socialpsykiatriske afdelinger.

- Det har været en frustrerende ventetid – særligt for de mange, der i deres hverdag er direkte berørte af situationen. Jeg er tilfreds med, at der er fundet en løsning, som regionerne nu vil tage ansvar for at få ført ud i livet så hurtigt som overhovedet muligt, siger Bent Hansen.

kontakt

Hvis du vi vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8212
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnoser har brug for den rigtige start

Langt om længe får mennesker, som kæmper både med misbrug og psykisk sygdom snart et samlet tilbud, forankret i regionerne. Men det er nødvendigt, at tilbuddet fra start får de rette betingelser, skriver formand for Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg Jacob Klærke.

Læs mere