Gå til indhold

Fem tiltag skal forbedre erhvervsfremmesystemet

"Vi kan skabe et bedre system for virksomhederne, ved at stat, kommuner og regioner arbejder bedre sammen", siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Danske Regioner præsenterer nu fem forslag til forenkling og virksomhedsfokus, der kan sikre et mere effektivt erhvervsfremmesystem.

Landets virksomheder skal have bedre gavn af de offentlige erhvervsfremmetilbud. De regionale erhvervsindsatser har dokumenteret effekt for virksomhederne, og Danske Regioner præsenterer nu fem forslag til forbedringer af erhvervsfremmesystemet.

Nye eksportmarkeder, nye produkter og nye kompetencer hos medarbejderne. Titusindvis af private virksomheder får hvert år assistance gennem regionale, kommunale og statslige erhvervsfremmeindsatser – men indsatserne er ikke alle lige effektive. Derfor har Danske Regioner udviklet fem forslag, som skal forbedre erhvervsfremmesystemet.

- Systemet skal være gennemskueligt, og i det nuværende system er der for mange operatører og for mange indsatser. Landets virksomheder skal have en enkel og overskuelig indgang til systemet, og alle indsatser skal måles. Indsatserne skal tydeligt skabe værdi for virksomhederne, så det kommer hele landet til gode med blandt andet flere arbejdspladser, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Virksomheder skal guides til det rigtige tilbud

I løbet af efteråret vil regeringen fremlægge et større eftersyn af erhvervsfremmesystemet, og det hilser Jens Stenbæk velkomment.

- Det handler om at bruge skattekronerne bedst muligt, så virksomhederne får det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt. Derfor foreslår vi, at væksthusene fungerer som en fælles indgang til erhvervsfremmesystemet for de virksomheder, der efterspørger et samlet overblik. På den måde bliver virksomhederne gelejdet videre til præcis de statslige, kommunale eller regionale tilbud, der kan hjælpe dem med at øge omsætning og eksport og skabe nye arbejdspladser.

Regionerne er i gang

I en tid med begrænsede offentlige midler er det helt afgørende, at hver en krone gør en forskel for virksomhederne.

- I regionerne ved vi fra vores effektmålinger, hvad der gør en forskel for virksomhederne. Vi skal hele tiden styre efter virksomhedernes behov, for eksempel at virksomheder fra én region nu kan få adgang til relevante vækstindsatser i en anden region, siger Jens Stenbæk og tilføjer:

- Vi kan skabe et bedre system for virksomhederne, ved at stat, kommuner og regioner arbejder bedre sammen. De regionale vækstfora har vist, hvordan et bredt samarbejde skaber resultater for virksomhederne. Eftersynet af systemet må ikke ende i en system-brydekamp om midlerne, for alle tre aktører har særlige styrker på området, så jeg anbefaler, at regeringens kommende eftersyn lægger op til et stærkere samarbejde til gavn for virksomhederne.

Et effektivt erhvervsfremmesystem

- Fem forslag til forenkling og virksomhedsfokus

  • En fælles indgang for virksomheder til erhvervsfremmesystemet
  • Klar arbejdsdeling mellem stat, regioner og kommuner
  • Stærke landsdækkende klynger
  • Styrket samarbejde om de regionale vækststrategier
  • Alle indsatser skal effektmåles


Læs mere: Et effektivt erhvervsfremmesystem (pdf) - Danske Regioners fem forslag 

 

kontakt

Hvis du vil vide mere

Lotte Holten, centerchef
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8311
M: 2211 0980
E: lhm@regioner.dk


Morten Christensen, pressekontakt 
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere