Gå til indhold

Gode takter i udspil fra de praktiserende læger

Danske Regioner kalder seneste udspil fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) for "godt og konstruktivt". Samtidig opfordrer Danske Regioner til, at lægerne selv tager fat på en række af forslagene, som f.eks. øget tilgængelighed til den praktiserende læge.

- Det er et godt og konstruktivt oplæg. Vi deler PLO’s ambition om, at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og derfor hilser vi bestemt udspillet fra PLO velkommen.

Sådan siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen, om PLO’s udspil ”På patientens vegne”, som organisationen netop har offentliggjort.

Udspillet rummer 28 konkrete forslag. Forslag som skal styrke kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet - herunder lægger PLO blandt andet op til, at der skal være nemmere telefonadgang til lægerne.

- Det glæder mig meget, at PLO vil øge tilgængeligheden til de praktiserende medlemmer. Og jeg kan kun opfordre PLO til hurtigst muligt at sætte gang i en proces, så det bliver til virkelighed. For det vil i den grad være til gavn for borgerne, hvis det blev realiseret, siger Bent Hansen.

Også problemerne med manglen på læger, der ønsker at købe privat praksis i visse områder af landet, nævnes i udspillet.

Lægerne i privatpraksis ønsker i højere grad at blive aflastet af sygeplejersker og lægesekretærer.

- Som det er i dag, tilrettelægger lægerne selv driften af en klinik, og vi synes, at det kan være en glimrende løsning, at de ansætter mere hjælpepersonale. På den måde kan en del af lægens tid frigøres til patientgrupper, der kræver mere og mere af lægernes ekspertise, så som kronikere, multisyge og andre svage patienter, siger Bent Hansen.

PLO-udspillet fokuserer desuden på behovet for uddannelse. Lægeorganisationen ønsker f.eks., at alle kommende læger kommer i turnus i en almen praksis:

- Flere turnusstillinger hos praktiserende læger kan måske give flere lyst til at blive praktiserende læge, så det er vi parate til at drøfte med Sundhedsstyrelsen, der fastsætter kvoten, siger Bent Hansen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Kirsten Jørgensen, centerchef
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 8355
M: 2917 0916
E: kj@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
T: 3529 8413
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere