Gå til indhold

Gode takter i udspil fra de praktiserende læger

Danske Regioner kalder seneste udspil fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) for "godt og konstruktivt". Samtidig opfordrer Danske Regioner til, at lægerne selv tager fat på en række af forslagene, som f.eks. øget tilgængelighed til den praktiserende læge.

- Det er et godt og konstruktivt oplæg. Vi deler PLO’s ambition om, at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og derfor hilser vi bestemt udspillet fra PLO velkommen.

Sådan siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen, om PLO’s udspil ”På patientens vegne”, som organisationen netop har offentliggjort.

Udspillet rummer 28 konkrete forslag. Forslag som skal styrke kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet - herunder lægger PLO blandt andet op til, at der skal være nemmere telefonadgang til lægerne.

- Det glæder mig meget, at PLO vil øge tilgængeligheden til de praktiserende medlemmer. Og jeg kan kun opfordre PLO til hurtigst muligt at sætte gang i en proces, så det bliver til virkelighed. For det vil i den grad være til gavn for borgerne, hvis det blev realiseret, siger Bent Hansen.

Også problemerne med manglen på læger, der ønsker at købe privat praksis i visse områder af landet, nævnes i udspillet.

Lægerne i privatpraksis ønsker i højere grad at blive aflastet af sygeplejersker og lægesekretærer.

- Som det er i dag, tilrettelægger lægerne selv driften af en klinik, og vi synes, at det kan være en glimrende løsning, at de ansætter mere hjælpepersonale. På den måde kan en del af lægens tid frigøres til patientgrupper, der kræver mere og mere af lægernes ekspertise, så som kronikere, multisyge og andre svage patienter, siger Bent Hansen.

PLO-udspillet fokuserer desuden på behovet for uddannelse. Lægeorganisationen ønsker f.eks., at alle kommende læger kommer i turnus i en almen praksis:

- Flere turnusstillinger hos praktiserende læger kan måske give flere lyst til at blive praktiserende læge, så det er vi parate til at drøfte med Sundhedsstyrelsen, der fastsætter kvoten, siger Bent Hansen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Kirsten Jørgensen, centerchef
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 8355
M: 2917 0916
E: kj@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
T: 3529 8413
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Debat: Praktiserende læger skal tage større ansvar i sundhedsvæsenet

De praktiserende læger har en enestående mulighed for at have en finger på pulsen i forhold til vores alles helbred.
Praktiserende læger har traditionelt spillet en afgørende rolle som fundament i vores sundhedsvæsen. Og den rolle bliver ikke mindre aktuel i fremtiden – hverken for den enkelte eller det samlede sundhedsvæsen.

Læs mere

Apotekerne skal kunne sætte borgerne på dosispakket medicin

For få dage siden indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation en aftale om dosispakket medicin. Men i virkeligheden bør opgaven ligge hos apotekerne, mener Danske Regioner og PLO. De opfordrer nu Sundhedsministeriet til at se på, hvad der skal til for at styrke apotekernes rolle i forhold til at sætte borgerne på dosispakket medicin.

Læs mere

Ny aftale om dosispakket medicin skal aflaste kommunale medarbejdere

RLTN og Praktiserende Lægers Organisation har indgået en aftale om dosispakket medicin. Dermed har de to organisationer taget et vigtigt skridt til at aflaste kommunerne og få bredt dosispakket medicin ud til alle de borgere, der vil kunne have gavn af det.

Læs mere