Ny aftale om praktikpladser på velfærdsområder

Parterne på det offentlige arbejdsmarked har d. 31. august 2016 indgået aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent i 2017 og 2018.

I den trepartsaftale om kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft, som blev indgået d. 19. august 2016, gav regeringen, de offentlige arbejdsgivere (KL og Danske Regioner) og LO hinanden hånden på, at de inden udgangen af august ville afsøge muligheden for at indgå en aftale med en flerårig dimensionering af antallet af praktikpladser for social- og sundhedsuddannelsen (SOSU-hjælper og SOSU-assistent) samt den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Parterne er nu blevet enige om en fælles aftale om uddannelsesbehovet for de tre uddannelser.

Aftalen gælder i 2017 og 2018 og betyder, at unge, der søger ind på de tre uddannelser, vil have udsigt til mindst 2.200 elever på SOSU-hjælperuddannelsen, 5.000 elever på SOSU-assistentuddannelsen og 700 elever på PAU.

- Med aftalen giver vi de unge og voksne, der begynder på uddannelserne større sikkerhed for, at de kan få en praktikplads. Det er helt afgørende, at der er praktikpladser nok, hvis vi skal have flere til at søge ind på vores erhvervsuddannelser. Det er en stærk aftale, der samtidig sikrer, at praktikpladser på de tre velfærdsuddannelser kommer til at matche behovet for arbejdskraft. Hermed er der slået en flot sløjfe på den trepartsaftale, vi netop har indgået med arbejdsmarkedets parter, hvor også arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked, har forpligtet sig på at skaffe flere praktikpladser, siger Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling.

Flere unge på erhvervsuddannelser

Formand for LO, Lizette Risgaard siger:

- Det er gode uddannelser, som sikrer en række unge og voksne et godt fodfæste på arbejdsmarkedet – og som samtidig bidrager til kvalitet i den offentlige sektor – både i forhold til de ældre og for eksempel i dagtilbuddet til børn. Nu har parterne på det offentlige arbejdsmarked i fællesskab ikke alene lavet nye uddannelser på social- og sundhedsområdet, men er også blevet enige om, hvad der mindst skal være af praktikpladser både på social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske område. Med sikkerhed for at der nu også er fokus på praktikpladser i den offentlige sektor vil dette også bidrage til opfyldelse af målsætningen om, at 30 procent af de unge skal gå erhvervsuddannelsesvejen, som et bredt flertal af partier på Christiansborg står bag.

Sundhedsvæsenet udbygges

KL's formand Martin Damm siger:

- Aftalen afspejler en massiv investering i den fortsatte udvikling og udbygning af det nære sundhedsvæsen og en investering i en vigtig medarbejdergruppe. Med aftalen sikres det nemlig, at der kan uddannes betydeligt flere SOSU-assistenter, som er dét kommunerne efterspørger for at kunne løse de stadigt flere sundheds- og sygeplejefaglige opgaver, der følger med, at patienterne udskrives tidligere fra sygehusene. Samtidig har vi sikret en tilpasning af praktikpladskapaciteten, der matcher kommunernes behov. Det er vi meget tilfredse med.

Hjælp til borgerne

Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner siger:

- Jeg glæder mig især på borgernes vegne over, at vi har nået en aftale efter et langt forløb. Både SOSU-assistenter -og hjælpere udfører kernevelfærdsopgaver, som har stor betydning for enormt mange borgere. I et mere og mere specialiseret sundhedsvæsen, hvor vi skal sørge for bedre patientforløb med større sammenhæng, skal også SOSU-uddannede løse flere og mere komplekse opgaver. Den nye aftale sikrer, at SOSU-assistenter -og hjælpere endnu bedre kan hjælpe borgere i kommunale og regionale sundhedstilbud.

Antallet af praktikpladser i 2017 og 2018 afspejler, at SOSU-uddannelsen opdeles i to selvstændige uddannelser til SOSU-hjælper og SOSU-assistent. Det sker med virkning fra 1. januar 2017. Hidtil har uddannelse til SOSU-assistent krævet forudgående uddannelse til SOSU-hjælper. Opdelingen sker for at skabe en mere tydelig faglig profil for begge uddannelser, så uddannelserne afspejler udviklingen i opgaverne på sundheds- og ældreområdet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne-Dorthe Sørensen, seniorkonsulent
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T:3529 8191
M:4022 3173
E:ans@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M:2115 2910
E:jbg@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere