Gå til indhold

Ny institution hænger i en tynd tråd

Samarbejdet i en arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner og Staten er gået i hårdknude, og dermed er der igen langt til en løsning for medarbejderne og beboerne på de socialpsykiatriske bosteder.

Der er stadig lang vej til en løsning på udfordringen med en lille gruppe borgere, der i dag befinder sig på de socialpsykiatriske bosteder, hvor de i værste fald kan være til fare for sig selv og andre. I ellevte time melder regeringen pas på finansieringen af den løsning, som efter planen skulle ligge klar med udgangen af august.

- Vi står i en meget alvorlig situation, som indtil nu har kostet fem menneskeliv. Det er mig derfor en gåde, at regeringen ikke kan finde de nødvendige midler, så vi kan få økonomien på plads og komme i gang med at hjælpe den gruppe af borgere, det handler om, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Den nye institutionstype skal rumme omkring 150 borgere, der alle har store problemer. Ofte har borgerne et voldsomt misbrug, har flere diagnoser og er udadreagerende, og KL, Danske Regioner og staten er enige om, at den rigtige løsning er en ny institutionsform, hvor det bliver muligt at tage nye beføjelser i brug, så det fx bliver muligt mere håndfast at hjælpe borgerne ud af et ofte invaliderende misbrug. Samtidig skal institutionens indretning og personale i højere grad afspejle den sikkerhedsrisiko, som mange af beboerne vil være for medarbejdere og medbeboere.

- Hele ideen med institutionen er at skabe et nyt tilbud, hvor vi kan hjælpe beboerne ud af deres misbrug og samtidig skabe et trygt og sikkert miljø for både medarbejdere og beboere. Men det har selvfølgelig en række omkostninger, og jeg stiller mig uforstående for, at regeringen nu forsøger at tage æren for løsningen, men samtidig overlader regningen til regionerne. Det er ikke rimeligt, og derfor trækker vi nu i håndbremsen, siger Bent Hansen.

Danske Regioner spillede som de første ud med et forslag til en ny institution, og en arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner og regeringen har siden maj måned forsøgt at konkretisere tilbuddet som en del af en samlet løsning på problematikken.

Fakta:

En arbejdsgruppe bestående af Danske Regioner, KL og relevante ministerier har siden foråret forsøgt at lande en løsning på udfordringen med en lille gruppe potentielt farlige borgere.

Der er enighed i arbejdsgruppen om en model for selve institutionstypen, mens spørgsmålet om økonomi udestår.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Thomas Ibsen Jensen, centerchef
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8198
M:2917 0933
E:tij@regioner.dk

 

relaterede nyheder

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere