Ny institution hænger i en tynd tråd

Samarbejdet i en arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner og Staten er gået i hårdknude, og dermed er der igen langt til en løsning for medarbejderne og beboerne på de socialpsykiatriske bosteder.

Der er stadig lang vej til en løsning på udfordringen med en lille gruppe borgere, der i dag befinder sig på de socialpsykiatriske bosteder, hvor de i værste fald kan være til fare for sig selv og andre. I ellevte time melder regeringen pas på finansieringen af den løsning, som efter planen skulle ligge klar med udgangen af august.

- Vi står i en meget alvorlig situation, som indtil nu har kostet fem menneskeliv. Det er mig derfor en gåde, at regeringen ikke kan finde de nødvendige midler, så vi kan få økonomien på plads og komme i gang med at hjælpe den gruppe af borgere, det handler om, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Den nye institutionstype skal rumme omkring 150 borgere, der alle har store problemer. Ofte har borgerne et voldsomt misbrug, har flere diagnoser og er udadreagerende, og KL, Danske Regioner og staten er enige om, at den rigtige løsning er en ny institutionsform, hvor det bliver muligt at tage nye beføjelser i brug, så det fx bliver muligt mere håndfast at hjælpe borgerne ud af et ofte invaliderende misbrug. Samtidig skal institutionens indretning og personale i højere grad afspejle den sikkerhedsrisiko, som mange af beboerne vil være for medarbejdere og medbeboere.

- Hele ideen med institutionen er at skabe et nyt tilbud, hvor vi kan hjælpe beboerne ud af deres misbrug og samtidig skabe et trygt og sikkert miljø for både medarbejdere og beboere. Men det har selvfølgelig en række omkostninger, og jeg stiller mig uforstående for, at regeringen nu forsøger at tage æren for løsningen, men samtidig overlader regningen til regionerne. Det er ikke rimeligt, og derfor trækker vi nu i håndbremsen, siger Bent Hansen.

Danske Regioner spillede som de første ud med et forslag til en ny institution, og en arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner og regeringen har siden maj måned forsøgt at konkretisere tilbuddet som en del af en samlet løsning på problematikken.

Fakta:

En arbejdsgruppe bestående af Danske Regioner, KL og relevante ministerier har siden foråret forsøgt at lande en løsning på udfordringen med en lille gruppe potentielt farlige borgere.

Der er enighed i arbejdsgruppen om en model for selve institutionstypen, mens spørgsmålet om økonomi udestår.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Thomas Ibsen Jensen, centerchef
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8198
M:2917 0933
E:tij@regioner.dk

 

relaterede nyheder

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Evaluering af socialområdet: Regionerne vil sætte fokus på mennesker med komplekse behov

Danske Regioner hilser regeringens kommissorium for en evaluering af det specialiserede socialområde velkommen. – Vi er dybt optagede af, at de mange danskere med komplekse behov får det helt rigtige tilbud. Kvaliteten skal være høj og fagligheden i orden, siger psykiatri- og socialudvalgsformand i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Læs mere