Gå til indhold

Regioner til Folketinget: En ny institution er nødvendig

Danske Regioner opfordrer Folketinget til at træffe beslutning om en ny institution. Vi skal genskabe trygheden for medarbejderne, og det er kun muligt med en ny institutionstype, lyder det fra formandskabet i Danske Regioner.

Den ny institutionstype blev foreslået af Danske Regioner i foråret, hvor forslaget mødte opbakning fra en lang række interessenter. En arbejdsgruppe bestående af regeringen, KL og Danske Regioner har siden arbejdet videre med at finde en præcis model for den nye institution, og det er nu op til Folketingets partier at træffe den endelige beslutning om en præcis model. Og meldingerne fra forhandlingerne bekymrer Bent Hansen.
 
- Situationen er den, at der er sket en række drab på medarbejdere på socialpsykiatriske bosteder. Derfor vil jeg gerne sende en klar appel til politikerne på Christiansborg: Forspild nu ikke chancen for at tage beslutningen om en ny institution. Vi har brug for den - for de berørte borgeres skyld, men i ligeså høj grad for de medarbejderne og ikke mindst medbeboernes skyld, siger Bent Hansen.
 
Forslaget om en ny psykiatrisk institutionstype blev rejst af Danske Regioner i foråret. Baggrunden var det tragiske drab på en medarbejder på bostedet Lindegården på Sjælland. Et drab, der var det femte på fire år på landets bosteder. 

- Vi skylder medarbejdere og de berørte borgere at finde en forsvarlig løsning. Disse borgere skal håndteres på en forsvarlig måde, så medarbejderne trygt kan gå på arbejde. Derfor ønsker vi, at der etableres en ny institutionstype, hvor medarbejderne skal have mulighed for at undersøge, om beboerne skjuler fx en kniv eller stoffer. Der skal være mulighed for at låse yderdøren og desuden mere mulighed for mere håndfast at fastholde borgerne i stabile rammer om medicinering og misbrugsbehandling, som ofte er et centralt element i borgernes kroniske tilstand.  Samtidig skal rehabilitering være et helt centralt element i den nye institution – målet er, at disse borgere skal tilbage til en mere normal tilværelse, siger næstformand Jens Stenbæk.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere

Kære regering: Styrk sundhedsvæsenet før stormen med ny teknologi

Den aldrende befolkning og mangel på sundhedspersonale er sundhedsvæsenets største udfordring. Danske Regioner og Øjenforeningen ser et stort potentiale i, at innovativ ny teknologi kan frigøre arbejdskraft og dermed bidrage til at løse nogle af de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere