Gå til indhold

Udgiftsstigninger til sygehusmedicin er bragt til roligere niveau

Efter flere år med store stigninger i sygehusenes udgifter til medicin, er udviklingen i 2016 indtil videre ikke længere så entydig. Første halvår i år har vist stort udsving - fra et fald i udgift i 1. kvartal til tilsvarende stigning i 2. kvartal.

Den samlede udgift i første halvår af 2016 ligger på niveau med 2015: Knap 3,7 milliarder kroner er der brugt på sygehusmedicin. Men udsvinget er stort i år, og det giver usikkerhed om, hvad udgiften for hele 2016 ender med.

- Det er glædeligt, at den samlede udgift indtil videre ikke er steget, men tallet for 2. kvartal er højt, og det kan være et dårligt varsel, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Årsagen til den relativt lave udgift samlet set i 2016 er udløb af en del patenter og hurtig overgang til nye billigere ”bio-similære produkter” - blandt andet til gigtpatienter. Desuden har regionernes fælles medicinindkøbsselskab, Amgros, haft held til - med et konstant fokus på nye udbudsformer og mængderabatter - at forhandle sig frem til større rabatter end tidligere.

Medicinrådet på vej

Vedtagelsen af det kommende Medicinråd, kan også have en betydning, og det skal nu undersøges, om udviklingen går i retning af lavere priser på den dyreste medicin. Målet er, at nogle leverandører holder igen med prisstigninger, fordi Medicinrådet i 2017 begynder sit arbejde med at vurdere effekten af meget dyr medicin i forhold til prisen. Metoden bliver at forhandle priserne ned, indtil medicinens gavn for patienterne står bedre mål med prisen.

- Der er stadig en del eksempler på visse meget dyre medikamenter, men vi håber, at udsigten til skrappere prisforhandlinger får betydning, påpeger Bent Hansen.

- Det er kun godt, at vi i dag har mere effektiv medicin og kan hjælpe langt flere patienter end førhen. Men samtidig skal vi hele tiden holde os for øje, at vi ikke betaler mere end højst nødvendigt. Derfor ser jeg frem til Medicinrådet næste år, pointerer Bent Hansen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere