Folketinget på vildspor i psykiatrien

- Hvis Christiansborg endnu en gang vågner op og ikke kan huske, hvor de har gjort af psykiatrimilliarderne, må de endelig ringe. Regionerne har helt styr på det, skriver Danske Regioners formand Bent Hansen i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Debatindlæg af Bent Hansen, formand for Danske Regioner, bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 27. april 2017.

Over hele to dage i den forgangne uge lykkedes det JP at fare vild i psykiatrien og ikke mindst pengene til at drive den. Det er heller ikke nemt, når Folketinget insisterer på at finansiere de såkaldte "historiske løft" med midlertidige satspuljepenge. Men altså, ærlig talt, JP, så svært er det heller ikke.

Regionerne har jo for længst lagt tallene frem - både for Folketinget og for offentligheden i det hele taget. Psykiatrien prioriteres højt - ja, regionerne har faktisk rigeligt anvendt ekstra midler på området på trods af de generelle besparelser pga. statens fejlskøn på medicin i 2015.

Men lad mig lige spole lidt tilbage, så avisens læsere har en chance for at følge med og få lidt indblik i de faktiske forhold på området. Folketingets satspuljepartier har bevilget 2,2 mia. kr. til psykiatrien fra 2015 til 2018. Eftersom kalenderen endnu ikke viser 2018, er alle pengene selvsagt ikke kanaliseret ud i psykiatrien. En del ligger stadig i Sundheds-og Ældreministeriets kasse. Men de penge, der er udmøntet, er i den grad ude at gøre en forskel.

Mange flere patienter

Alene i børne-og ungepsykiatrien er antallet af behandlede øget fra 129.900 i 2013 til 148.300 i 2015. Altså knap 20.000 flere behandlede på to år. Og når vi zoomer ind på psykiatriens evne til at sætte ind i tide, ser vi, at børn og unge i gennemsnit ventede 22 dage på udredning i januar i år mod 56 dage i 2012. For voksne har faldet været fra 41 til 20 dage.

Med andre ord: Hverken satspuljepartierne eller JP behøver at være bekymrede for, hvor pengene er blevet af. De kunne have spurgt regionerne - eller endnu bedre: de mange flere patienter, der har haft glæde af prioriteringen af psykiatrien.

Excel-tankegang på Christiansborg

I regionerne overvejer vi hvert eneste år, hvordan vi bruger de tildelte midler, så vi tilgodeser kræftpatienter, psykisk syge, kronikere og mange andre patientgrupper. I psykiatrien handler det blandt andet om mere ambulant behandling, som patienterne udtrykker stor tilfredshed med, og om psykiatripakker, som giver patienterne bedre og mere sammenhængende forløb. Det handler for os om at give borgerne den bedste behandling.

På den baggrund er det udtryk for en firkantet Excel-tankegang - eller måske bare svigtende korttidshukommelse - når satspuljepartierne igen højlydt undrer sig over, hvor pengene til psykiatrien er blevet af. Som sagt: De 2,2 mia. kr. til psykiatrien bliver udmøntet år for år fra 2015 til 2018. Ud af de 2,2 mia. kr. er 700 mio. kr. øremærket til anlæg, altså bygninger, som ikke skyder op af jorden fra den ene dag til den anden, og som ikke giver mere kapacitet her og nu.

Derudover går 400 mio. kr. til kompetenceudvikling og en psykologordning - fine initiativer, men heller ikke noget, der ændrer på antallet af medarbejdere i psykiatrien. Tilbage i regnestykket er 1,1 mia. kr., som smøres ud over de fire år. Det vil i gennemsnit sige 40 mio. kr. per region i 2015 og 60 mio. kr. per region i 2016 - ud af et samlet psykiatribudget på 8,5 mia. kr. årligt.

Regionerne står på mål for indsatsen

Jeg synes, at tallene nærmest taler for sig selv. Der er brug for hver en krone, og i regionerne står vi på mål for, at pengene bruges bedst muligt. Og vi hjælper hjertens gerne med fakta, hvis Christiansborg - via JP - endnu en gang vågner op og pludselig ikke kan huske, hvor de har gjort af milliarderne.

Regionerne har helt styr på det - I ringer bare.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8212
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Læs mere