Gå til indhold

Forskere får nemmere adgang til biologiske ”banker”

Med mere information samlet på ét sted, og med én indgang via en ny hjemmeside, skal forskere nu have hurtigere og bedre adgang til at benytte materiale fra regionernes biobanker. Målet er at bidrage til hurtigere at få udviklet nye og bedre lægemidler.

Med flere prøver samlet på ét sted, og med én indgang via en ny hjemmeside, skal forskere nu have hurtigere og bedre adgang til at benytte materiale fra regionernes biobanker. Målet er at bidrage til hurtigere at få udviklet nye og bedre lægemidler.

- Det er vigtigt, at forskere gør brug af det omfattende materiale, vi har, og derfor er det glædeligt, at prøver samles standardiseret, og at adgangen nu bliver enklere at overskue. På dén måde tager vi et skridt i retning af hurtigere og mere målrettet behandling af fremtidens patienter, siger Jens Stenbæk, der er formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

Forskere har hidtil ofte skullet henvende sig flere steder for at få adgang til biologiske prøver. Den nye hjemmeside som favner alle biobanker i Regionernes Bio- og GenomBank, RBGB, giver forskere og andre et overblik over alle biobanker samt muligheden for kun at henvende sig ét sted. På hjemmesiden vil dokumenter blive publiceret og mange af procedurerne vil gælde alle biobanker og dermed bidrage til standardisering og øget kvalitetsstyring.

Bloddonorer bidrager også

RBGB rummer fx blod-, vævsprøver eller prøver fra ledvæske taget fra forskellige patientgrupper. Prøverne samles i dag nationalt i Dansk CancerBiobank, Dansk ReumaBiobank og Dansk BloddonorBiobank. Sidstnævnte er netop begyndt, og indsamlingen er kommet godt fra start.

- Siden nytår har Dansk BloddonorBiobank været en del af RBGB, og vi har - med donorernes samtykke - samlet mere end 6.000 blodprøver fra almindelige bloddonorer, fortæller Lars Onsberg Henriksen, der er formand for styregruppen for RBGB og koncerndirektør i Region Sjælland.

- Prøverne fra bloddonorer kan være en stor gevinst, fordi de fx kan bruges til at forske i markører, så cancer opdages tidligt. En anden fordel er, at mange bloddonorer giver blod i mange år og villigt svarer på spørgsmål flere gange. På den måde vil materialet supplere og fx bidrage til opklaring af sygdommes historie eller som markører for screeninger, siger Lars Onsberg Henriksen.

DNA til skræddersyet medicin

Der er flere biobanker i støbeskeen, som vil blive en del af RBGB-strukturen de kommende år. Det sker i kraft af, at det er blevet nemmere og billigere at kortlægge folks gener, og derefter at udvikle fx personlig medicin - målrettet medicin med en effektiv virkning tilpasset hver enkelt individ. I fremtiden er der derfor behov for biobanker, som er egnet netop til disse undersøgelser.

Biobankerne i RBGB indsamler biologisk materiale fra hospitaler i de enkelte regioner, som behandler patienter og tapper bloddonorer. Fra nogle prøver oprenses desuden DNA, som er lange molekyler, der bærer vores arveegenskaber. Al biologisk materiale opbevares på sygehusene, mens det nationale sekretariat for RBGB placeret på Patologi Afdeling på Herlev Hospital fungerer som fysisk indgang for forskerne, der med den nye hjemmeside altså får nemmere adgang til biologisk materiale. Det er ambitionen, efterhånden som økonomien tillader det, at samle alle biobankerne under den samme ledelsesstruktur.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Emilie Engell Winther, konsulent
Center for Sundhed og Sociale Indsatser
T:3529 8195
M:2917 0264
E:eew@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere