Gå til indhold

Gode takter i en kommende sammenhængsreform

Afbureaukratisering, styring og finansiering, teknologi og ledelse. Det er overskrifterne i det arbejde, regeringen nu sætter i gang i en kommende sammenhængsreform

På sundhedsområdet har regeringen annonceret, at man vil igangsætte en samlet styringsgennemgang med henblik på at videreudvikle styring og finansiering, der sikrer kvalitet og værdi for patienterne. Danske Regioner synes, at det er positivt at også regeringen er optaget af denne dagsorden.

Danske Regioner har allerede peget på, at tiden er moden til at afskaffe produktivitetskrav og aktivitetspulje og indføre en ny styringsmodel fra stat til regioner, der baserer sig på budgetoverholdelse, overholdelse af patientrettigheder og de otte nationale mål. Inden for en sådan model vil regionerne kunne udvikle nye styrings- og afregningsmodeller for sygehusene.

- Jeg forventer, at vi skal drøfte dette emne til økonomiforhandlingerne til sommer, gennemgang eller ej, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regeringen vil blandt andet kulegrave reglerne på de store velfærdsområder, så der ikke bruges tid på unødvendige krav og registreringer. Ligesom regeringen vil drøfte en national målsætning for afbureaukratisering med kommuner og regioner. Danske Regioner hilser afbureaukratiseringen velkomment. Dog advarer Bent Hansen mod at sætte en masse bureaukrater på Slotsholmen til at afbureaukratisere.

- Regionerne kan godt finde eksempler på overflødige regler og registreringer, som enten giver bøvl eller tager tid fra kerneopgaven. Men det er vigtigt at starte der, hvor skoen trykker, og ikke starte med en masse udredninger, analyser og notater, siger Bent Hansen.

- Vi er alle optaget af hvordan vi udvikler den offentlige sektor – og ikke mindst sikrer at vi til fulde får brugt de nye teknologiske muligheder til at forbedre den offentlige service og kerneydelserne, siger Bent Hansen. Digital distruption er også et tema på Danske Regioners generalforsamling 2017.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Martin Deichmann, presserådgiver
Kommunikation
M: 2222 2673
E: mde@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Læs mere

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd har aftalt fælles principper for introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker

Aftalen skal understøtte lokale forløb, der kan gøre overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere og forbedre rekrutteringen og fastholdelsen. Derudover skal forløbene bidrage til øget arbejdsglæde og højere kvalitet for patienterne.

Læs mere

Hospitalerne spiller afgørende rolle i uddannelsen af nye medarbejdere

For de danske hospitaler er uddannelse en vigtig opgave. Hospitalerne er store uddannelsessteder, som er afgørende for, at vi har tilstrækkeligt medarbejdere med de rette kompetencer – også i morgendagens sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny opgørelse af antal sygeplejersker

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag en ny opgørelse over antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker på offentlige sygehuse i 4. kvartal 2021. Regeringens og Danske Regioners målsætning om at ansætte 1.000 flere sygeplejersker blev indfriet allerede i 2. kvartal 2021. Den seneste opgørelse afspejler de bemandingsmæssige problemer, der har været siden sygeplejekonflikten i sommeren 2021.

Læs mere