Gode takter i en kommende sammenhængsreform

Afbureaukratisering, styring og finansiering, teknologi og ledelse. Det er overskrifterne i det arbejde, regeringen nu sætter i gang i en kommende sammenhængsreform

På sundhedsområdet har regeringen annonceret, at man vil igangsætte en samlet styringsgennemgang med henblik på at videreudvikle styring og finansiering, der sikrer kvalitet og værdi for patienterne. Danske Regioner synes, at det er positivt at også regeringen er optaget af denne dagsorden.

Danske Regioner har allerede peget på, at tiden er moden til at afskaffe produktivitetskrav og aktivitetspulje og indføre en ny styringsmodel fra stat til regioner, der baserer sig på budgetoverholdelse, overholdelse af patientrettigheder og de otte nationale mål. Inden for en sådan model vil regionerne kunne udvikle nye styrings- og afregningsmodeller for sygehusene.

- Jeg forventer, at vi skal drøfte dette emne til økonomiforhandlingerne til sommer, gennemgang eller ej, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regeringen vil blandt andet kulegrave reglerne på de store velfærdsområder, så der ikke bruges tid på unødvendige krav og registreringer. Ligesom regeringen vil drøfte en national målsætning for afbureaukratisering med kommuner og regioner. Danske Regioner hilser afbureaukratiseringen velkomment. Dog advarer Bent Hansen mod at sætte en masse bureaukrater på Slotsholmen til at afbureaukratisere.

- Regionerne kan godt finde eksempler på overflødige regler og registreringer, som enten giver bøvl eller tager tid fra kerneopgaven. Men det er vigtigt at starte der, hvor skoen trykker, og ikke starte med en masse udredninger, analyser og notater, siger Bent Hansen.

- Vi er alle optaget af hvordan vi udvikler den offentlige sektor – og ikke mindst sikrer at vi til fulde får brugt de nye teknologiske muligheder til at forbedre den offentlige service og kerneydelserne, siger Bent Hansen. Digital distruption er også et tema på Danske Regioners generalforsamling 2017.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Martin Deichmann, presserådgiver
Kommunikation
M: 2222 2673
E: mde@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Partnerskab om plast kan sikre, at klimapolitik ikke bliver ren indpakning

Hvis vi som regioner skal yde vores del af ansvaret for at mindske Danmarks CO2-aftryk og bremse klimaforandringerne, skal vi have nedbragt sundhedsvæsenets forbrug af plastik og gjort det mere bæredygtigt, skriver Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Læs mere

Ny kampagne: Vælg en uddannelse med mening

Vores velfærdssamfund får brug for flere kompetente hænder i fremtiden. Derfor er der brug for, at flere af de ca. 90.000 unge, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse, vælger en professionsbacheloruddannelse.

Læs mere

Det er på tide at gøre op med Budgetloven

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose er gået sammen med formanden for KL og en række fagforeningsformænd om en opfordring til regeringen om at gøre op med Budgetloven på fire parametre. Deres budskab er, at loven siden 2014 har haft store negative konsekvenser for både borgernes velfærd, for de ansatte og arbejdsgiverne.

Læs mere