Gå til indhold

Gode takter i en kommende sammenhængsreform

Afbureaukratisering, styring og finansiering, teknologi og ledelse. Det er overskrifterne i det arbejde, regeringen nu sætter i gang i en kommende sammenhængsreform

På sundhedsområdet har regeringen annonceret, at man vil igangsætte en samlet styringsgennemgang med henblik på at videreudvikle styring og finansiering, der sikrer kvalitet og værdi for patienterne. Danske Regioner synes, at det er positivt at også regeringen er optaget af denne dagsorden.

Danske Regioner har allerede peget på, at tiden er moden til at afskaffe produktivitetskrav og aktivitetspulje og indføre en ny styringsmodel fra stat til regioner, der baserer sig på budgetoverholdelse, overholdelse af patientrettigheder og de otte nationale mål. Inden for en sådan model vil regionerne kunne udvikle nye styrings- og afregningsmodeller for sygehusene.

- Jeg forventer, at vi skal drøfte dette emne til økonomiforhandlingerne til sommer, gennemgang eller ej, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regeringen vil blandt andet kulegrave reglerne på de store velfærdsområder, så der ikke bruges tid på unødvendige krav og registreringer. Ligesom regeringen vil drøfte en national målsætning for afbureaukratisering med kommuner og regioner. Danske Regioner hilser afbureaukratiseringen velkomment. Dog advarer Bent Hansen mod at sætte en masse bureaukrater på Slotsholmen til at afbureaukratisere.

- Regionerne kan godt finde eksempler på overflødige regler og registreringer, som enten giver bøvl eller tager tid fra kerneopgaven. Men det er vigtigt at starte der, hvor skoen trykker, og ikke starte med en masse udredninger, analyser og notater, siger Bent Hansen.

- Vi er alle optaget af hvordan vi udvikler den offentlige sektor – og ikke mindst sikrer at vi til fulde får brugt de nye teknologiske muligheder til at forbedre den offentlige service og kerneydelserne, siger Bent Hansen. Digital distruption er også et tema på Danske Regioners generalforsamling 2017.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Martin Deichmann, presserådgiver
Kommunikation
M: 2222 2673
E: mde@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder