Nødvendigt med samarbejde om mere forebyggelse

Danske Regioner lancerer nyt forebyggelsesudspil. Målet med udspillet ”Sundhed for livet” er både mere sundhed for borgerne og bedre brug af de fælles midler til sundhed.

Visionen om ”Sundhed for alle” indeholder forebyggelses-udspillet ”Sundhed for livet”, hvor Danske Regioner lægger op til et tværgående samarbejde for bedre at forebygge sygdomme og lidelser.

Danske Regioners generalforsamling vedtog i 2016 at arbejde på et oplæg til en forebyggelsesstrategi, og nu er udspillet her så: Det er et katalog med forslag på forebyggelsesområdet, der lægger op til debat og samarbejde mellem både lokale, regionale og statslige aktører: Fra handelsdrivende og foreninger til Christiansborg. 

- Vi har brug for ekstra indsats på forebyggelsesområdet. Både af hensyn til borgernes sundhed på langt sigt, men også fordi vi ganske enkelt ikke har råd til at lade være, siger formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman.

- De kommende år får vi flere og flere kronikere og multisyge ældre, og samtidig bliver der færre hænder på arbejdsmarkedet, tilføjer Ulla Astman.   

Formand for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk er glad for initiativet:

- Det er fantastisk godt, at Danske Regioner nu fokuserer på mere forebyggelse. Flere og flere behandles i sundhedsvæsenet, og vi har brug for øget fokus på årsagerne, siger han. Morten Grønbæk hæfter sig fx ved et forslag om at hæve aldersgrænsen for at fx købe vin og øl til 18 år.

- Danske unge drikker mere end unge i andre lande. Og dårlige alkohol-vaner grundlægges ofte i teenageårene, så det er på tide, at vi lærer af andre lande, hvor stramninger har været med til at nedsætte forbruget, siger Morten Grønbæk.

- Danmark befinder sig på ”albansk niveau” med den lave 16-års grænsen for køb af øl og vin. Vi er for længst blevet overhalet af næsten alle andre europæiske lande, hvor grænsen er højere, så grænsen bør helt klart hæves, lyder det fra Morten Grønbæk fra forebyggelsesrådet.

læs mere

Sundhed for livet

Hent Danske Regioners forebyggelsesudspil her:

 

generalforsamling 2017

Udspil, taler og video og fotos fra GF17

Få overblik over begivenhederne på Danske Regioners generalforsamling d. 6. april i Aarhus.

regioner.dk/gf17 finder du alle de udspil og rapporter, der blev lanceret i forbindelse med generalforsamlingen, og du kan se taler og debatter på video.

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Dansk behandlingsråd bør placeres i regionerne

En ny kortlægning fra VIVE viser, at et dansk behandlingsråd med fordel kan organiseres, så rådets anbefalinger let kan blive taget i brug i sundhedsvæsenet. Danske Regioner vil derfor præsentere forslag til en model for et behandlingsråd, hvor regionerne har ansvaret. "Vi har allerede vist vejen med Medicinrådet og er klar til at løfte opgaven på ny", siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Forebyggelse skal på dagsordenen: Alle børn fortjener et langt og sundt liv

Som politikere i regioner, kommuner og Folketing har vi et ansvar for at samarbejde om sundhed for alle børn og unge. Og vi har pligt til at benytte de værktøjer, som vi ved virker. Vi skal have forebyggelse øverst på dagsordenen, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman i et fælles debatindlæg.

Læs mere

80 kroner for cigaretter gør forskellen på liv og død

Hver dag begynder 40 unge at ryge. Hvert år dør 13.600 danskere af rygning. Ingen børn drømmer om et liv med alvorlig sygdom og tidlig død. Derfor bør prisen på en pakke cigaretter fordobles til 80 kroner, mener Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere