Gå til indhold

Nye anbefalinger for styring af større kulturprojekter

I marts 2016 blev ”Udvalget om afholdelse af større kulturprojekter” nedsat med det formål at revidere anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter fra 2006, og nu foreligger de nye anbefalinger.

Anbefalingerne kommer bl.a. som opfølgning på Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik af budgetoverskridelserne i forbindelse med afholdelsen af Eurovision Song Contest i København i 2014. Anbefalingerne fra udvalget foreligger nu, og får denne kommentarer med på vejen fra kulturminister Mette Bock:

-Udvalgets reviderede anbefalinger er yderst relevante og vil være et nyttigt redskab til at sikre styring af større kulturprojekter. For at bidrage til, at anbefalingerne udbredes og fastholdes, har jeg derfor besluttet at gøre det til et vilkår, at man som støttemodtager ved større, risikofyldte, tværgående projekter på Kulturministeriets område, altid skal redegøre for, hvordan man følger udvalgets anbefalinger. Selv om vi formentlig ikke helt kan eliminere risikoen for, at der kan opstå problemer i større projekter, er der, hvis anbefalingerne følges, skabt et solidt grundlag for at minimere denne risiko.

Også formand for Danske Regioner, Bent Hansen, hilser anbefalingerne velkomne:  

-Store kulturbegivenheder er vigtige for brandingen af Danmark som en spændende turistdestination. Når man som tilskuer fx ser cykelryttere suse afsted på VM-ruten, er det med til at åbne omverdenens øjne for alt det, som Danmark har at byde på. Det er vigtigt, at vi får hentet flere store events til Danmark. Og for regionerne er det vigtigt, at vi hele tiden ser på, hvordan vi kan arrangere denne slags begivenheder bedre og mere effektivt, så vi får mest mulig effekt af dem. Derfor hilser regionerne anbefalingerne velkomne, og vi ser frem til at samarbejde med staten og kommunerne om flere store kulturbegivenheder i hele Danmark.

Og Anna Mee Allerslev, der er formand for Børne- og Kulturudvalget i KL, Kommunernes Landsforening, siger at anbefalingerne er gode som et redskab til inspiration:

-Som udgangspunkt er kommunerne jo professionelle og dygtige til at håndtere meget store arrangementer og events. Men vi er selvfølgelig altid interesserede i at blive endnu bedre, og her tjener anbefalingerne som et godt redskab, der kan inspirere stat, regioner og kommuner. Det er også spændende, at vi får inspiration til at inddrage nye områder som frivillige, beredskaber og effektmåling i disse anbefalinger. Der er ikke to sportsevents eller kulturbegivenheder, der er ens, og derfor skal anbefalingerne heller ikke ses som en endegyldig facitliste, men bruges som inspiration til arbejdet. Derfor er det også godt, at de er frivillige. Ellers risikerer vi, at vi begår en fejl, øger bureaukrati og spænder ben for gode tiltag i den bedste mening, lyder det fra Anna Mee Allerslev.

Læs mere

Udvalgets anbefalinger 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lone Vingtoft, seniorkonsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8194
M: 2222 2674
E: lvi@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere