Gå til indhold

Og vinderen er …

For at øge interessen for psykiatriske specialer blev der igen i år uddelt priser for de bedste opgaver til medicinstuderende. "Det er dejligt at se den entusiasme, der er omkring det psykiatriske område. Det er vigtigt, at vi også fremover sikrer dygtige læger i vores psykiatri, og prisopgaverne viser, at de er på vej", siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget.

Danske Regioner har igen i år udloddet sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisopgaven har til formål at fremme dygtige medicinstuderendes interesse for de psykiatriske specialer.

Bedømmelsesudvalget bestod af professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagaard, overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen og Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft. Udvalget var enige om, at de indsendte opgaver leverede et højt fagligt niveau.

Førstepladsen og 25.000 kr. gik til Marie Starzer med opgaven: Substance-induced psychosis: a risk factor for severe mental illness.

Bedømmelsesudvalget sagde om opgaven, at den belyser en klinisk relevant problemstilling og bidrager til at tydeliggøre en hidtil mindre kendt risikogruppe. Studiet påpeger en alvorlig, men yderst relevant sammenhæng mellem tidligere stof-induceret psykose og risikoen for at udvikle psykiske lidelser, som på sigt kan få konsekvenser for praksis på området.

Andenpladsen og de. 15.000 kr. gik til Christopher Rohde med opgaven: Schizophrenia and Dementia - Shared Etiology?

Bedømmelsesudvalget var enige om, at opgaven belyser en relevant problemstilling omkring den familiære association mellem skizofreni og risikoen for udvikling af Alzheimer-demens, og sammenhænge mellem livsstil hos skizofrene og art. Demens. Opgaven bidrager dermed til forståelsen af nogle årsagsforhold hos skizofreni.

Tredjepladsen og 10.000 kr. gik til Elin Næs Beck med opgaven: Childhood Epilepsy and Febrile Seizure and subsequent Risk of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder.

Bedømmelsesudvalget vurderede, at der var tale om en klinisk relevant opgave, som bidrager med en yderst veldokumenteret og nuanceret beskrivelse af kendte sammenhænge mellem epilepsi, respiratoriske febrile kramper og risikoen for udvikling af ADHD.

Prisopgaven udloddes igen i slutningen af 2017.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8212
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

Jacob Jensen, kommunikationsmedarbejder
Kommunikation
T: 3529 8339
E: jaj@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere