Gå til indhold

Og vinderen er …

For at øge interessen for psykiatriske specialer blev der igen i år uddelt priser for de bedste opgaver til medicinstuderende. "Det er dejligt at se den entusiasme, der er omkring det psykiatriske område. Det er vigtigt, at vi også fremover sikrer dygtige læger i vores psykiatri, og prisopgaverne viser, at de er på vej", siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget.

Danske Regioner har igen i år udloddet sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisopgaven har til formål at fremme dygtige medicinstuderendes interesse for de psykiatriske specialer.

Bedømmelsesudvalget bestod af professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagaard, overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen og Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft. Udvalget var enige om, at de indsendte opgaver leverede et højt fagligt niveau.

Førstepladsen og 25.000 kr. gik til Marie Starzer med opgaven: Substance-induced psychosis: a risk factor for severe mental illness.

Bedømmelsesudvalget sagde om opgaven, at den belyser en klinisk relevant problemstilling og bidrager til at tydeliggøre en hidtil mindre kendt risikogruppe. Studiet påpeger en alvorlig, men yderst relevant sammenhæng mellem tidligere stof-induceret psykose og risikoen for at udvikle psykiske lidelser, som på sigt kan få konsekvenser for praksis på området.

Andenpladsen og de. 15.000 kr. gik til Christopher Rohde med opgaven: Schizophrenia and Dementia - Shared Etiology?

Bedømmelsesudvalget var enige om, at opgaven belyser en relevant problemstilling omkring den familiære association mellem skizofreni og risikoen for udvikling af Alzheimer-demens, og sammenhænge mellem livsstil hos skizofrene og art. Demens. Opgaven bidrager dermed til forståelsen af nogle årsagsforhold hos skizofreni.

Tredjepladsen og 10.000 kr. gik til Elin Næs Beck med opgaven: Childhood Epilepsy and Febrile Seizure and subsequent Risk of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder.

Bedømmelsesudvalget vurderede, at der var tale om en klinisk relevant opgave, som bidrager med en yderst veldokumenteret og nuanceret beskrivelse af kendte sammenhænge mellem epilepsi, respiratoriske febrile kramper og risikoen for udvikling af ADHD.

Prisopgaven udloddes igen i slutningen af 2017.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8212
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

Jacob Jensen, kommunikationsmedarbejder
Kommunikation
T: 3529 8339
E: jaj@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere