Gå til indhold

Trængsel på vejene kræver løsninger

Flere steder i landet skaber den trafikale trængsel problemer, og der er behov for at binde Danmark bedre sammen og skabe mere effektiv mobilitet for borgerne. Det fremgår af en ny analyse, Fremtidens Transport, fra Danske Regioner.

Presset på den danske infrastruktur stiger. Flere biler giver en større belastning på vejnettet, og der er ikke tegn til, at det billede ændrer sig foreløbigt. Over de seneste 10 år er antallet af biler i Danmark steget med 380.000 svarende til 18 procent. Samtidig er trafikken på de danske motorveje steget med 20 procent.

Der er derfor brug for en sammenhængende transportplanlægning, der understøtter de aktuelle behov, men som også er i stand til at imødekomme de teknologiske forandringer, så infrastrukturen ikke fastlåses på sigt. Den slags fleksibilitet kræver nærhed og indsigt i de forskellige regionale vilkår og tendenser.

Det fremgår af et nyt udspil, Fremtidens Transport - disruption kræver ny planlægning,  fra Danske Regioner.


Læs hele udspillet her

- Skal vi løse de aktuelle udfordringer i trafikken og få gavn af nye teknologier, er der behov for en ny fleksibel transportplanlægning, der sikrer mere sammenhængende mobilitet for borgere og virksomheder, siger Jens Stenbæk, formand for Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde i Danske Regioner, og fortsætter:

- Trængslen er voldsomt dyr samfundsøkonomisk og kan være til stor gene for den enkelte og samtidig blive en barriere for regional vækst og udvikling. En ny transportplanlægning skal sikre bedre sammenhæng for borgerne nationalt, regionalt og lokalt, og det kan regionale mobilitetsstrategier være med til at sikre. Derfor vil regionerne fremover sammen med kommunerne udarbejde mobilitetsstrategier, som vil beskrive de tiltag, der kan gennemføres for at mindske trængslen.

Alternativer til bilen

Internationale erfaringer viser, at det er vanskeligt at løse trængselsproblemer alene ved hjælp af investeringer i vejnettet, da flere og bredere veje alligevel fyldes op af ændret rutevalg og øget trafik. Derfor er det også vigtigt, at der bliver kigget på de kollektive alternativer til bilen, betoner Jens Stenbæk.

- Den førerløse metro i København er ved at blive udbygget, og der arbejdes med førerløse busser. Sådanne tiltag kan gøre den kollektive trafik mere konkurrencedygtig med bilen, og den udvikling skal vi hjælpe på vej, siger han.

Staten skal med ombord

I Danmark er vi godt i gang med at teste nye teknologier, der kan hjælpe os med at håndtere transportområdets udfordringer i fremtiden, viser udspillet. For eksempel vil førerløse biler i fremtiden kunne dække dagens mobilitet med færre biler, hvis man i højere grad end i dag tænker i samkørsel, og førerløse biler vil kunne spare Danmark op mod 2 milliarder kroner om året på grund af mindre køer og færre trafikuheld.

- Men hvis vi for alvor skal rykke noget, skal staten med og sørge for en sammenhængende statslig transportplan. Det vil give en effektiv prioritering af de offentlige investeringer og understøtte vækst, udvikling og beskæftigelse i hele landet. Statens transportplan skal udarbejdes i dialog med regioner og kommuner, og her kan mobilitetsstrategierne være nyttige bidrag, siger Jens Stenbæk.

 

Hent udspillet her

hent analysen her

Grib mulighederne i fremtidens transport

Transport og mobilitet er helt afgørende for at skabe et Danmark i vækst og balance - både nu og i fremtiden.

Danske Regioner vil med denne publikation lægge op til debat om, hvordan vi i fællesskab kan udforme en ny transportpolitisk planlægning, som løser de aktuelle mobilitetsudfordringer og er på forkant med den teknologiske udvikling.

generalforsamling 2017

Udspil, taler og video og fotos fra GF17

Få overblik over begivenhederne på Danske Regioners generalforsamling d. 6. april i Aarhus.

regioner.dk/gf17 finder du alle de udspil og rapporter, der blev lanceret i forbindelse med generalforsamlingen, og du kan se taler og debatter på video.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Henrik Severin Hansen, seniorkonsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8257
M: 2115 2933 
E: hsh@regioner.dk

Morten Christensen, pressekontakt
Kommunikation
T: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Debat: Regionerne: Styrk grøn og sammenhængende mobilitet

I regionerne arbejder vi omhyggeligt med at få den kollektive trafik og borgernes mobilitet til at passe sammen. Det skal være muligt at bo og arbejde og uddanne sig i hele landet, også hvis man har bosat sig uden for de store byer, skriver Danske Regioners formand for regional udvikling og EU, Anders G. Christensen, i Altinget.

Læs mere

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Flere sundhedssocialrådgivere i psykiatrien løfter patienterne og bygger bro

Regionerne ansætter flere sundhedssocialrådgivere, der hjælper og støtter patienter under indlæggelsen og efter udskrivning. De skaber sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og frigør tid hos sundhedspersonale.

Læs mere

Hver 7. bus er i fare, fordi regionerne mangler 233 mio. i år

Økonomien i den regionale kollektive trafik er katastrofal. Årsagen er corona og de skyhøje brændstofpriser på grund af krigen i Ukraine. Hver 7. bus er i fare for at blive sparet væk, og det kan ramme passagererne hårdt. Næstformand for Danske Regioner, Stephanie Lose efterlyser derfor hjælp fra regeringen og Folketinget.

Læs mere