Gå til indhold

Vi skal have en psykiatriplan 2.0

Danske Regioner ønsker bedre sammenhæng og samarbejde i psykiatrien. Alle parter opfordres til at gå sammen om at udarbejde en ny national psykiatriplan.
"Der er brug for at vi finder det lange perspektiv og de store ambitioner frem", lyder det fra Bent Hansen.

Vi skal have udarbejdet en ny ambitiøs plan for psykiatrien. En plan der ligesom i i det øvrige sundhedsvæsen sætter fokus på effekt og værdi for patienterne. Det er budskabet fra Danske Regioners generalforsamling 2017, hvor psykiatrien er et af de store temaer i formanden Bent Hansens åbningstale.

Behandlingspsykiatrien har udviklet sig positivt de senere år. Flere end nogensinde - både børn og voksne - udredes og behandles, og ventetiden er støt faldende. Samtidig mærker psykiatrien generelt en høj tilfredshed både hos patienter og pårørende.

Men – som Bent Hansen fremhævede i sin tale - resultaterne og udviklingen er ikke kommet alle mennesker med psykisk sygdom lige meget til gavn:

- De psykisk syge, som har komplekse og sammensatte problemer og typisk behov for langvarige indsatser på tværs af sektorer, oplever alt for stor variation og mangel på sammenhæng. Det kommer blandt andet til udtryk ved det stigende antal genindlæggelser og tvangsindlæggelser - ofte direkte afledt af utilstrækkelige sociale indsatser samt et kaotisk og helt utilstrækkeligt behandlet misbrug. Det skal vi gøre noget ved.

Formand for Danske Regioners psykiatriudvalg Charlotte Fischer opfordrer til, at man dropper sektorslagsmålene og kampen om skyld, ansvar og økonomi og i stedet fokuserer på fælles løsninger og ambitioner.

- Vi har brug for at tage livtag med sektorgrænser og kassetænkning. De skader vores borgere - og spilder ressourcer. Det kræver, at vi afsøger helt nye forpligtende samarbejdsformer med fælles mål, fælles økonomi og fælles drift. Det kan kun løses sammen med kommunerne.

Ifølge Danske Regioner kan det ikke løses i psykiatrien alene. Det kræver et målrettet behandlingstilbud i psykiatrien med integreret rehabilitering og misbrugsbehandling. Samtidig er det afgørende, at der efter en indlæggelse er tilbud, som hjælper borgerne videre i livet. Det kræver ikke mindst en markant styrkelse af den specialiserede socialpsykiatri og af misbrugsbehandlingen.

I sin tale ved generalforsamlingen afsluttede Bent Hansen med en opfordring til parterne:

- Psykiatrien har brug for, at vi finder det lange perspektiv og de store ambitioner frem. Jeg vil gerne opfordre til, at vi samler alle om at udarbejde en ny ambitiøs plan for en samlet psykiatri i Danmark. En plan, der både sætter mål for fremtidens behandlingspsykiatri og sikrer en tilstrækkelig specialisering i socialpsykiatrien. Hvis vi skal undgå at komme tilbage til tidligere tiders lange indlæggelser i behandlingspsykiatrien, så skal der være tilstrækkelig kapacitet i socialpsykiatrien og på de specialiserede tilbud.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

 

Martin Deichmann, presserådgiver
Kommunikation
M: 2222 2673
E: mde@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere