Gå til indhold

Vi skal have en psykiatriplan 2.0

Danske Regioner ønsker bedre sammenhæng og samarbejde i psykiatrien. Alle parter opfordres til at gå sammen om at udarbejde en ny national psykiatriplan.
"Der er brug for at vi finder det lange perspektiv og de store ambitioner frem", lyder det fra Bent Hansen.

Vi skal have udarbejdet en ny ambitiøs plan for psykiatrien. En plan der ligesom i i det øvrige sundhedsvæsen sætter fokus på effekt og værdi for patienterne. Det er budskabet fra Danske Regioners generalforsamling 2017, hvor psykiatrien er et af de store temaer i formanden Bent Hansens åbningstale.

Behandlingspsykiatrien har udviklet sig positivt de senere år. Flere end nogensinde - både børn og voksne - udredes og behandles, og ventetiden er støt faldende. Samtidig mærker psykiatrien generelt en høj tilfredshed både hos patienter og pårørende.

Men – som Bent Hansen fremhævede i sin tale - resultaterne og udviklingen er ikke kommet alle mennesker med psykisk sygdom lige meget til gavn:

- De psykisk syge, som har komplekse og sammensatte problemer og typisk behov for langvarige indsatser på tværs af sektorer, oplever alt for stor variation og mangel på sammenhæng. Det kommer blandt andet til udtryk ved det stigende antal genindlæggelser og tvangsindlæggelser - ofte direkte afledt af utilstrækkelige sociale indsatser samt et kaotisk og helt utilstrækkeligt behandlet misbrug. Det skal vi gøre noget ved.

Formand for Danske Regioners psykiatriudvalg Charlotte Fischer opfordrer til, at man dropper sektorslagsmålene og kampen om skyld, ansvar og økonomi og i stedet fokuserer på fælles løsninger og ambitioner.

- Vi har brug for at tage livtag med sektorgrænser og kassetænkning. De skader vores borgere - og spilder ressourcer. Det kræver, at vi afsøger helt nye forpligtende samarbejdsformer med fælles mål, fælles økonomi og fælles drift. Det kan kun løses sammen med kommunerne.

Ifølge Danske Regioner kan det ikke løses i psykiatrien alene. Det kræver et målrettet behandlingstilbud i psykiatrien med integreret rehabilitering og misbrugsbehandling. Samtidig er det afgørende, at der efter en indlæggelse er tilbud, som hjælper borgerne videre i livet. Det kræver ikke mindst en markant styrkelse af den specialiserede socialpsykiatri og af misbrugsbehandlingen.

I sin tale ved generalforsamlingen afsluttede Bent Hansen med en opfordring til parterne:

- Psykiatrien har brug for, at vi finder det lange perspektiv og de store ambitioner frem. Jeg vil gerne opfordre til, at vi samler alle om at udarbejde en ny ambitiøs plan for en samlet psykiatri i Danmark. En plan, der både sætter mål for fremtidens behandlingspsykiatri og sikrer en tilstrækkelig specialisering i socialpsykiatrien. Hvis vi skal undgå at komme tilbage til tidligere tiders lange indlæggelser i behandlingspsykiatrien, så skal der være tilstrækkelig kapacitet i socialpsykiatrien og på de specialiserede tilbud.

Læs mere:

kontakt

Hvis du vil vide mere

 

Martin Deichmann, presserådgiver
Kommunikation
M: 2222 2673
E: mde@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere