Vores virksomheder har brug for nationale vækstmål

Danske Regioner lancerer nu udspillet "Fokus. Forenkling. Forbedring.", som skal skabe et bedre erhvervsfremmesystem for titusindvis af virksomheder. Landets virksomheder står over for store udfordringer, og vi skal handle nu for at give dem et solidt rygstød ind i fremtiden, mener Danske Regioners formandskab.

Debatindlæg af Bent Hansen og Jens Stenbæk, formand og næstformand i Danske Regioner, bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 5. april 2017.

Danmark har tusindvis af virksomheder, som bidrager til den danske vækst. Men der er brug for at dreje på de erhvervspolitiske håndtag – ikke mindst fordi vi står over for tre markante udfordringer:

1. De færreste danske virksomheder er gearet til den digitale omvæltning med mere og mere digitalisering. Hele 87 procent af de danske virksomheder forventer, at den digitale og teknologiske udvikling vil ændre deres forretningsmodel, viser en ny analyse fra Boston Consulting Group – men kun nogle få procent af virksomhederne har de nye løsninger på plads.

2. De danske styrkepositioner bliver udfordret i den internationale konkurrence. Vores virksomheder har historisk set været eminente til at udvikle produkter med høj efterspørgsel uden for landets grænser – tænk bare på vindmøller, pumper og medicin. De produkter udspringer af unikke styrkepositioner - typisk med en regional forankring. I øjeblikket bliver hele brancher udfordret med nye digitale løsninger og nye forretningsmodeller, og det stiller store krav til innovation og omstillingsevne.

3. Hvis ikke virksomhederne har de rette kompetencer til at omstille produkter og services, mister vi momentum. Allerede nu mangler virksomhederne blandt andet elektroingeniører, plastmagere og IT-programmører, og underskuddet af især faglært og specialiseret arbejdskraft vil kun stige de kommende år, med mindre vi handler nu.

Mærkbare resultater for virksomhederne

Der er nok at tage fat på, og det danske erhvervsfremmesystem er et afgørende sted at sætte ind. Her får titusindvis af virksomheder assistance til at udvikle deres forretning. Men systemet er nogle steder blevet uoverskueligt, og der mangler et skarpt fokus på den enkelte virksomheds behov. Derfor kommer vi fra regionerne nu med håndgribelige forslag til en bedre erhvervsfremmeindsats. Hvis forslagene gennemføres, vil det give mærkbare resultater for virksomhederne: Forenkling, øget kvalitet og én indgang til erhvervsfremmesystemet. 

Vores virksomheder skal være toptrimmede til den internationale konkurrence, så der er brug for klare mål. Har en god atlet nogensinde vundet noget uden at sætte sig klare mål? Sjældent. Derfor foreslår vi at fastsætte en række ambitiøse nationale vækstmål, hvor der skal måles hårdt på effekten. Et nationalt vækstmål kan fx være større digital omstilling, hvor effekten måles på andelen af SMV’er, der anvender avanceret teknologi.

Tilpasset den enkelte landsdel

I alle dele af landet har vi ambitiøse virksomheder, talenter og ressourcer, som kan være med til at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser, hvis de får de rette forudsætninger. Vi skal have blik for udfordringerne, og ikke mindst at udfordringer og vækstmuligheder er forskellige fra landsdel til landsdel. Vores indsats skal styres af nationale mål, men tilpasses til de særlige udfordringer og styrkepositioner, som kendetegner den enkelte region.

Der er brug for flere typer af indsatser. Der er brug for en god lokal erhvervsservice og effektiv kommunal sagsbehandling af de godkendelser, som virksomhederne har brug for – uanset om det er den globale industrivirksomhed eller det lokale pizzeria. Men det er ikke den lokale erhvervsservice, der bringer danske virksomheder ind i den digitale tidsalder. Her er der brug for en langt mere specialiseret erhvervsfremme, som kræver høj kvalitet, stort volumen og en regional geografi. Hvis vi binder den ambition tæt sammen med nationale vækstmål, er vi kommet langt. Så er vi et stort skridt nærmere målet om vækst, der kommer alle dele af landet til gode i den digitale tidsalder.

læs mere

Hent udspillet her

I Danmark skal vi udnytte, at der i alle dele af landet er ambitiøse virksomheder, talenter og ressourcer, som kan være med til at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser. Erhvervsfremmesystemet skal geares til at løse virksomhedernes udfordringer:

  1. Disruption, digitalisering og industri 4.0
  2. Styrkepositioner i øget global konkurrence
  3. Mangel på kvalificeret arbejdskraft
generalforsamling 2017

Udspil, taler og video og fotos fra GF17

Få overblik over begivenhederne på Danske Regioners generalforsamling d. 6. april i Aarhus.

regioner.dk/gf17 finder du alle de udspil og rapporter, der blev lanceret i forbindelse med generalforsamlingen, og du kan se taler og debatter på video.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Lone Vingtoft, chefrådgiver
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling (VERU)
T: 3529 8166
M :3069 1917
E:moc@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne er lige så effektive som de bedste private virksomheder

Analyse fra Deloitte viser, at regionernes administration er lige så effektiv som verdens mest produktive private virksomheder. Dejligt at kunne måle sig med de bedste, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere

Regionernes erfaringer kan indfri regeringens ambitioner om flere faglærte

Regeringens nye erhvervsuddannelsesudspil skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Danske Regioner deler ambitionerne, men understreger, at initiativerne bedst indfries ved at udnytte de eksisterende regionale erfaringer på området.

Læs mere

Aftale om praktikpladser på velfærdsområder forlænges til udgangen af 2019

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er enige om at forlænge den nuværende aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent til også at gælde for 2019. Forlængelsen af aftalen skal give ro til de kommende forhandlinger om en flerårig aftale.

Læs mere

Midler fra EU skaber vækst i hele Danmark

Midler fra EU bidrager til både arbejdspladser og gode rammer for fremtidens vækst i de danske virksomheder, viser en status fra regionerne. Opgaven overgår med udgangen af 2018 til Danmarks Erhvervsbestyrelse, men regionerne vil fortsat arbejde for at virksomheder i hele Danmark har adgang til kvalificeret arbejdskraft og god infrastruktur.

Læs mere