Lovbestemt hurtig kræftbehandling står fast

Når der er mistanke om kræft, skal patienten undersøges inden for to uger, og efter patienten har takket ja til behandling, må der maksimalt gå to uger, til behandlingen går i gang. Sådan lyder loven, og det skal der ikke ændres på, siger formand Bent Hansen på vegne af Danske Regioners bestyrelse.

Loven om maksimale ventetider for kræftpatienter skal overholdes og bør ikke ændres. Sådan lyder det enstemmigt fra bestyrelsen i Danske Regioner efter et bestyrelsesmøde torsdag.

Her drøftede bestyrelsen den danske kræftindsats i kølvandet på sager, hvor patienter ikke har modtaget lovpligtig, hurtig behandling. Loven om patientrettigheder lyder, at en potentiel kræftpatient skal have første undersøgelse – for eksempel mammografi – inden for to uger. Har patienten kræft, skal der tilbydes behandling senest to uger efter, at patienten har takket ja til behandling. Den såkaldte 2+2 ordning.

Ikke et komma skal ændres

- Vi har set tragiske eksempler, der med al tydelighed viser, at det er bydende nødvendigt at overholde tidsfristerne, så patienterne får den rette behandling hurtigt. Hastigheden er altafgørende i rigtig mange kræfttilfælde, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner, og tilføjer:

- Uanset hvilken kræftsygdom en patient lider af, skal loven overholdes, og der skal ikke ændres et komma i loven. Kræft skal behandles som en akut sygdom, og fra politisk hold fastsatte vi jo netop fristerne for at gøre op med lange ventelister og sikre alle kræftpatienter hurtig behandling.

Det bedste for patienterne

Foruden loven om maksimal ventetid findes der en lang række såkaldte kræftpakker. Pakkerne er skræddersyede patientforløb, som beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger inden for den pågældende kræftsygdom.

- De maksimale ventetider skal overholdes, det er ikke til diskussion. Samtidig med at patienten har den sikkerhed for hurtig behandling, skal vi løbende udvikle behandlingsformer og arbejdsgange, så vi hele tiden tilbyder patienterne den bedst mulige behandling. Det betyder også, at når de lægefaglige selskaber og Sundhedsstyrelsen anbefaler at indrette behandlinger på nye måder, så er vi klar til det, for selvfølgelig skal behandlingen følge den faglige udvikling, siger Bent Hansen.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Natacha Jensen, konsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8151
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

fakta

Ventetider og pakkeforløb på kræftområdet

Potentielle kræftpatienter har krav på første undersøgelse inden for to uger og efterfølgende behandling inden for to uger. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Kræftpakker er tilbage på sporet

Knap 9 ud af 10 kræftpatienter kommer igennem deres kræftpakkeforløb til tiden, viser nye tal. Dermed er kræftpakkerne tilbage på sporet efter et udsving tidligere på året. Regionerne er trukket i arbejdstøjet og har handlet på en kritisk udvikling, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Regioner vil undersøge årsager til fald i opfyldelse af kræftpakker

- Det er ikke i orden. Ved mistanke om kræft skal borgere hurtigt udredes, og syge skal sættes i behandling. Vi vil derfor hurtigt rette op på dårlige resultater fra 2. kvartal, så vi kan fortsætte den positive udvikling fra de senere år, lyder det fra formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Læs mere

Alle kræftpatienter skal behandles til tiden

Kræftpatienter har ret til operation eller anden behandling inden for 14 dage, når deres sygdom er udredt, men det sker ikke altid. Der skal strammes op, og regionerne skal være bedre til at sende patienter på tværs af regionsgrænser, så patienten altid får hurtig hjælp, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Flere danskere overlever kræft

Nye tal om kræftoverlevelsen i Danmark viser, at de sidste 10 års positive udvikling i kræftoverlevelsen fortsætter, så stadigt flere danskere overlever en kræftsygdom. 81 procent af kvinder og 79 procent af mænd er i dag i live et år efter, de har fået deres diagnose.
- Den gode udvikling viser, at det vi gør virker. Vi vil fremover have endnu mere fokus på at målrette medicin og behandling mod den enkelte patient, siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

Læs mere