Gå til indhold

Regioner vil undersøge årsager til fald i opfyldelse af kræftpakker

- Det er ikke i orden. Ved mistanke om kræft skal borgere hurtigt udredes, og syge skal sættes i behandling. Vi vil derfor hurtigt rette op på dårlige resultater fra 2. kvartal, så vi kan fortsætte den positive udvikling fra de senere år, lyder det fra formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Meldingen kommer efter et fald i andelen af patienter, der kommer igennem de planlagte kræftpakkeforløb til tiden.

Kræftpakkerne beskriver tidsforløbet med undersøgelser og hjælp i et godt patientforløb. Overholdelsen er blevet målt hvert kvartal siden 2013, og de hidtidige tal viser, at flere patienter er kommet igennem inden for de tidsforløb, der er fastsat i de enkelte kræftpakker.

Da opgørelserne begyndte for snart fem år siden, kom 72 procent igennem til tiden, mens tallet de efterfølgende kvartaler har været højere.

På landsplan fik 84 procent hurtig hjælp i 1. kvartal i år, mens de nyeste tal viser, at andelen her i 2. kvartal er faldet til 77 procent. Tallet stammer fra en opgørelse, der netop er offentliggjort af Sundhedsdatastyrelsen.

Kræftpatienter har brug for hurtig behandling

- De nye tal er ikke tilfredsstillende. Vi kender ikke alle forklaringerne, men vil nu gå nøje til værks for igen at kunne fremvise flotte tal på området, for kræftpatienter har naturligvis behov for hurtig hjælp, siger Bent Hansen.

- Hurtig undersøgelse og behandling er vigtig. Overlevelsen for kræftpatienter er heldigvis også blevet bedre år for år, og dén kurs skal vi fastholde, tilføjer han.
Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Nordjylland har oplevet et fald i gennemførelsen på henholdsvis 12, 11 og 9 procentpoint, mens faldet i Region Sjælland og Region Syddanmark er 2-3 procentpoint.

Fokus på forbedringer

Region Hovedstaden har netop bevilget 50 mio. kr. til at forbedre forholdene. En stor del af beløbet skal bruges til at forkorte ventetiden for patienter med nogle af de mest aggressive kræftsygdomme. En ny forløbsansvarlig vicedirektør får desuden til opgave at få flere igennem de hurtige kræftpakkeforløb.

I Region Midtjylland har området også ledelsens allerhøjeste opmærksomhed. Regionen har nedsat en task-force for at få rettet op på situationen, der følges på månedsbasis. Region Nordjylland oplyser, at de også følger udviklingen tæt. Regionen har desuden bedt hospitalerne udarbejde handleplaner med initiativer, der kan bidrage til, at flere kommer igennem kræftpakkeforløbene til tiden.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere