Bedre brug af teknologi giver bedre tid til patienterne

Digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen skal op i et højere gear. Vi skal udbrede de håndgribelige, moderne løsninger, som giver sundhedspersonalet mere tid sammen med patienterne, og som giver patienterne bedre og mere innovative behandlinger. I dag er der Sundhedspolitisk Topmøde 2017.

Debatindlæg bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 7. december 2017. Af Bent Hansen, formand for Danske Regioner, Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, Jens Klarskov, administrerende direktør i Dansk Erhverv, Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien, Thomas Kiær, formand for Sundhed Danmark, og Birgitte Hass, administrerende direktør i IT-Branchen.

Det danske sundhedsvæsen står over for et stort skifte. Fremover bliver vi flere med kroniske sygdomme, flere med mere end én sygdom og flere ældre. Det kræver en omstilling af sundhedsvæsenet med behov for langt bedre forebyggelse og flere skræddersyede tilbud til borgerne.

Digitale løsninger er en meget konkret måde at realisere visionen om at behandle det hele menneske og ikke bare patienten. Det er ikke teknisk eller fjernt.

Det handler for eksempel om borgeren, der rutinemæssigt scanner sit modermærke med sin smartphone og booker en tid hos lægen, hvor modermærket scannes igen og sammenkøres med den nyeste cancerforskning og patientens genetiske profil. Lægen kan på stedet fastslå et præcist risikoscenarie for patienten, og den genetiske profil sikrer, at patienten får den medicin og den dosis, som giver mest effektiv behandling.

Fart på udviklingen

Vi kan allerede disse ting, men som samfund er vi ikke godt nok med. Flere undersøgelser viser, at mens vi i Danmark har været førende på den første bølge af digitalisering af for eksempel arbejdsgange og serviceydelser, så har vi har endnu ikke fanget den anden bølge, hvor man bruger de nyeste digitale løsninger til diagnosticering og behandling. Det er en skam for både patienter, sundhedspersonale, private virksomheder og statskassen. Det er på tide at ændre tingenes tilstand.

Digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen skal op i et højere gear. Vi har allerede et solidt fundament af innovative løsninger, som forbedrer hverdagen for hundredtusindvis af patienter, men vi skal bygge de nødvendige etager ovenpå.

Den erkendelse er baggrunden for, at over hundrede centrale politikere, embedsmænd, eksperter, patientrepræsentanter, faglige organisationer og private virksomheder i dag mødes til Sundhedspolitisk Topmøde 2017 i Børsen i København, hvor vi skal komme tættere på at lykkes med det digitale sundhedsvæsen.

Kamerapiller og supercomputere

Vi taler ikke om science fiction, men om håndgribelige, moderne løsninger, som giver sundhedspersonalet mere tid sammen med patienterne, og som giver patienterne bedre og mere innovative behandlinger.

Hospitalerne arbejder allerede med kamerapiller som alternativ til kikkertundersøgelser, droner leverer blodprøver, og supercomputere med såkaldt kunstig intelligens kan kondensere enorme mængder sundhedsviden på sekunder. God brug af teknologi kan flytte dele af behandlingen ud fra hospitalerne, så flere patienter slipper for at være fuldtidsbeskæftigede som patienter, og øget brug af teknologi kan hjælpe til tidligere og bedre opsporing af alvorlige sygdomme.

Og det er afgørende for både forebyggelse og behandling, at data deles, indsamles og bruges i mødet med borgeren og patienten, hvor ulogiske siloer ikke må begrænse os.

Invester i ny sundhedsteknologi

Det forudsætter bedre adgang til og anvendelse af sundhedsdata. Danmark er allerede langt med at koble mangeartede data og registre og har på det grundlag skabt banebrydende dansk sundhedsforskning. For eksempel er arveligheden af brystkræft, leukæmi og skizofreni kortlagt ved hjælp af danske registre. Viden om lægemidlers sikkerhed for gravide stammer i stor udstrækning fra dansk registerforskning.

Når de gode løsninger skal forankres på hospitaler, hos praktiserende læger og hos kommunale sundhedstilbud som hjemmesygeplejersker, kræver det også investeringer. Og det kræver bedre samarbejde mellem de store offentlige systemer og de mange private sundhedsvirksomheder.

Danske Regioner har foreslået et investeringsprogram på fire milliarder kroner, som skal indføre ny teknologi i sundhedsvæsenet. I fællesskab opfordrer vi private og offentlige spillere til at deltage. Sygdom kan ramme os alle, så investeringen i ny sundhedsteknologi og bedre brug af data er en investering i fremtiden.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Svend Oldenburg, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
M: 21 44 85 51
E: svo@regioner.dk

Jon Bøge Gehlert, presserådgiver
Kommunikation
M: 2115 2910
E: jbg@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Det digitale sprog i Danmark skal være dansk

Stat, regioner og kommuner lancerer i dag den digitale platform ’sprogteknologi.dk’, der skal give
let adgang til danske sprogressourcer og dermed understøtte udviklingen af kunstig intelligens på
dansk. Indsatsen skal bidrage til at sikre, at det digitale sprog i Danmark er dansk. Initiativet
er et samarbejde mellem staten, KL og Danske Regioner.

Læs mere

Ny kampagne skal hjælpe danskerne med at færdes mere sikkert på nettet

Danskernes hverdag bliver mere og mere digital, men desværre følger de digitale svindlere med, og de bliver dygtigere og mere avancerede. Derfor skyder Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner en ny kampagne i gang, der skal gøre danskerne opmærksomme på de digitale fælder.

Læs mere