Indstil nu til Årets Borgerinddragende Initiativ!

For tredje år i træk uddeler Danske Regioner en pris for Årets Borgerinddragende Initiativ. I år har prisen fokus på inddragelse af særligt sårbare patienter, og du har nu mulighed for at indstille et initiativ.

Inddragelse er ikke bare for den ressourcestærke patient. Tværtimod. Men det kræver en målrettet indsats, og ofte er det derfor de særligt sårbare, der føler sig mindst inddraget. Derfor sætter vi med årets pris fokus på de gode initiativer, der retter sig mod inddragelse af særligt sårbare patienter.

Initiativerne skal være målrettet grupper af patienter og/eller pårørende, der er ”særligt sårbare” i forhold til helbredsmæssige, personlige og sociale omstændigheder. Det kan være patienter, som på grund af flere samtidige behandlingskrævende sygdomme, handicap mv. og et svagt personligt netværk er stærkt afhængige af sundheds- og sociale ydelser. Det kan også være patienter, der på grund af svage personlige ressourcer og dårlig sygdomsindsigt, sociale eller kulturelle forhold er udfordrede på at yde en hensigtsmæssig adfærd og egenomsorg.


Det er muligt at indstille initiativer til og med mandag den 15. januar 2018 kl. 12. Vinderen kåres på Danske Regioners generalforsamling den 22. marts 2018.

5-7 nominerede udvælges af en bedømmelseskomite bestående af repræsentanter fra regionerne, patientforeninger og faglige organisationer, mens den endelige vinder kåres af et patientpanel.

Sidste år havde prisen fokus på inddragelse af børn og unge, og vinderen blev børneafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital med et telemedicinsk tiltag for børn med tarmsygdomme. Initiativet har blandt andet bidraget til langt færre hospitalsbesøg, mindre skolefravær og ikke mindst større tryghed for børnene.

Læs mere:

video

Sidste års prisoverrækkelse

I 2017 vandt børneafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital Danske Regioners pris Årets Borgerinddragende Initiativ. Afdelingen vandt på grund af deres skræddersyet kontroller og behandling, så børn og unge med tarmsygdomme kan klare meget hjemmefra.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne Sofie Sørensen, seniorkonsulent
Ledelsessekretariat
T: 3529 8231
M: 4022 3007
E: aso@regioner.dk 

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Søndag åbner sundhedsvæsenet dørene for danskerne landet rundt

Søndag d. 1. september inviterer regionerne for tredje år i træk alle nysgerrige til at opleve det skelsættende byggeri af to millioner kvadratmeter nye hospitaler ud fra patienterne behov. 15 hospitaler og to sundhedshuse holder Åbent Hospital 2019.

Læs mere

Det er bare typisk politikerne … eller er det?

Der findes mange fordomme om, hvad der egentlig kendetegner vores folkevalgte politikere. Men måske gemmer der sig faktisk noget mere og andet, end man lige tror, og måske er de slet ikke så forskellige fra alle andre. Find selv ud af det på Folkemødet, hvor ekspert i personlighedspsykologi, Asbjørn Sonne Nørgaard, graver sig ned i personlighederne bag de fem regionsrådsformænd.

Læs mere

Den Involverende Stuegang vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019

Spændingen blev udløst i dag på Danske Regioners Generalforsamling. Det blev Den Involverende Stuegang fra Region Hovedstaden, der tog prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019. Initiativet sætter barren for patient- og pårørendeinddragelse rigtig højt, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Skal sundhedspolitikken lægges i hænderne på bureaukrater, budgetbisser og bestyrelsesfolk?

Danske Regioners formandskab advarer mod den centralisering og afdemokratisering af sundhedsvæsenet, der bliver en konsekvens af regeringens sundhedsreform. Styring af sundhedsvæsenet kræver mere end regneark og rationalisering.

Læs mere