Indstil nu til Årets Borgerinddragende Initiativ!

For tredje år i træk uddeler Danske Regioner en pris for Årets Borgerinddragende Initiativ. I år har prisen fokus på inddragelse af særligt sårbare patienter, og du har nu mulighed for at indstille et initiativ.

Inddragelse er ikke bare for den ressourcestærke patient. Tværtimod. Men det kræver en målrettet indsats, og ofte er det derfor de særligt sårbare, der føler sig mindst inddraget. Derfor sætter vi med årets pris fokus på de gode initiativer, der retter sig mod inddragelse af særligt sårbare patienter.

Initiativerne skal være målrettet grupper af patienter og/eller pårørende, der er ”særligt sårbare” i forhold til helbredsmæssige, personlige og sociale omstændigheder. Det kan være patienter, som på grund af flere samtidige behandlingskrævende sygdomme, handicap mv. og et svagt personligt netværk er stærkt afhængige af sundheds- og sociale ydelser. Det kan også være patienter, der på grund af svage personlige ressourcer og dårlig sygdomsindsigt, sociale eller kulturelle forhold er udfordrede på at yde en hensigtsmæssig adfærd og egenomsorg.


Det er muligt at indstille initiativer til og med mandag den 15. januar 2018 kl. 12. Vinderen kåres på Danske Regioners generalforsamling den 22. marts 2018.

5-7 nominerede udvælges af en bedømmelseskomite bestående af repræsentanter fra regionerne, patientforeninger og faglige organisationer, mens den endelige vinder kåres af et patientpanel.

Sidste år havde prisen fokus på inddragelse af børn og unge, og vinderen blev børneafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital med et telemedicinsk tiltag for børn med tarmsygdomme. Initiativet har blandt andet bidraget til langt færre hospitalsbesøg, mindre skolefravær og ikke mindst større tryghed for børnene.

Læs mere:

video

Sidste års prisoverrækkelse

I 2017 vandt børneafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital Danske Regioners pris Årets Borgerinddragende Initiativ. Afdelingen vandt på grund af deres skræddersyet kontroller og behandling, så børn og unge med tarmsygdomme kan klare meget hjemmefra.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne Sofie Sørensen, seniorkonsulent
Ledelsessekretariat
T: 3529 8231
M: 4022 3007
E: aso@regioner.dk 

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Det digitale sprog i Danmark skal være dansk

Stat, regioner og kommuner lancerer i dag den digitale platform ’sprogteknologi.dk’, der skal give
let adgang til danske sprogressourcer og dermed understøtte udviklingen af kunstig intelligens på
dansk. Indsatsen skal bidrage til at sikre, at det digitale sprog i Danmark er dansk. Initiativet
er et samarbejde mellem staten, KL og Danske Regioner.

Læs mere

Ny kampagne skal hjælpe danskerne med at færdes mere sikkert på nettet

Danskernes hverdag bliver mere og mere digital, men desværre følger de digitale svindlere med, og de bliver dygtigere og mere avancerede. Derfor skyder Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner en ny kampagne i gang, der skal gøre danskerne opmærksomme på de digitale fælder.

Læs mere