Gå til indhold

300.000 bliver spurgt: Hvordan har du det?

Et unikt Danmarkskort skal vise, hvor sunde vi er i alle afkroge af landet, så forebyggelse kan målrettes dem, der har mest behov.
– Det er vigtigt, at vi får udpeget de sorte pletter på sundhedens Danmarkskort. På den måde kan vi skride til handling og opnå større lighed i sundhed, siger formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Et unikt Danmarkskort skal vise, hvor sunde vi er i alle afkroge af landet, så forebyggelse kan målrettes dem, der har mest behov. 300.000 borgere får nu spørgeskemaer i deres postkasse eller e-boks.

– Det er vigtigt, at vi får udpeget de sorte pletter på sundhedens Danmarkskort. På den måde kan vi skride til handling og opnå større lighed i sundhed, siger formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman. Baggrunden er de mange spørgeskemaer, der nu sendes ud til borgerne.

Svarene vil fx vise, om der mon stadig er næsten tre gange så mange rygere på Langeland som i nordsjællandske Rudersdal. Sådan lå landet ved den seneste kortlægning af danskernes sundhedsprofil i 2013. Men meget kan have ændret sig, og svaret kan være med til at give et fingerpeg om, hvor der i fremtiden kan være idé i at sætte ind med målrettede tilbud om tobaksafvænning.

Nøgle til mindre ulighed i sundhed

– Ikke alle borgere lever lige sundt, og dén skævhed vil vi gerne gøre noget for at rette op på. Derfor ser vi frem til at bruge den store folkesundhedsundersøgelse som et redskab til at forebygge dér, hvor det giver mest mening, siger Ulla Astman.

Hun håber, at mange af dem, der nu tilfældigt er udvalgt og får skemaet tilsendt, vil svare på undersøgelsen, så parterne bag sundhedsprofilen får det mest brugbare resultat.

Målrettet forebyggelse i Aalborg

Lignende store folkesundhedsundersøgelser er gennemført to gange før – i 2010 og 2013. Resultatet af den nye undersøgelse vil vise, hvor i landet, danskernes sundhedstilstand er blevet bedre, og hvor den er forringet, når det gælder mental tilstand, rygning, kost, motion og sygdom. På den måde får regioner og kommuner en detaljeret og aktuel viden om, hvor der kan være behov for at sætte ind.

Region Sjælland har fx brugt resultatet fra tidligere undersøgelser til at oprette sundhedshuse i de egne, hvor der både er langt til sygehuse, og hvor mange borgeres sundhedstilstand kan blive bedre. Og på samme måde blev den seneste sundhedsprofil brugt til at gøre noget for den mentale sundhed blandt aalborgenserne: Relativt mange svarede nemlig i 2013, at de jævnligt følte sig nedtrykte. Det førte til, at Aalborg Kommune med held har oprettet meditationskurser og ansat psykologer til at opspore stressramte på ungdomsuddannelserne.

Læs mere:

Om undersøgelsen kort:

Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder: Hvordan har du det? Cirka 300.000 danskere over 16 år får et spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev

Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme, og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet.

Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne Cederlund Rytter, seniorkonsulent
Center for sundhed og Sociale indsatser
T:3529 8228
M:2537 1027
E:acr@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere

Sammen om forebyggelse og en sundere fremtid

Hvis vi sætter ind med en styrket forebyggelsesindsats og hjælp til bedre egenomsorg og behandling, kan vi undgå en del sygdom, ulighed og dårlig livskvalitet, skriver arrangørerne bag Sundhedspolitisk topmøde 2020.

Læs mere

Sundhed for alle kalder på en samlet indsats

Regionerne har et medansvar for at udligne uligheden i sundhed. Men det er en kompleks problemstilling, der skal tackles bredt. Det kan en ny lov om folkesundhed hjælpe med, skriver formand for Danske Regioner Stephanie Lose.

Læs mere

Indfør aldersgrænse på 18 år for salg af al alkohol

Hvis vi for alvor skal gøre en forskel og skabe de bedste rammer for en tryg og sund ungdomskultur, skal lovgivningen følge med. Derfor har vi længe opfordret Folketinget til at vedtage en fast og ensartet aldersgrænse for salg af al alkohol på 18 år. Nu gør vi det igen, men i en hidtil uset bred sammenslutning af 23 organisationer, som dagligt konfronteres med de udfordringer, vores unges alkoholkulturer medfører, skriver Karin Friis Bach, Danske Regioner og Jette Skive, KL i et debatindlæg.

Læs mere

En folkesundhedslov nu - fælles skridt mod bæredygtig sundhed

Flere og flere får kroniske lidelser og psykiske sygdomme. Samtidig vokser kløften mellem dem, der lever godt og længe, og dem, der lever kortere og med færre gode leveår. Det er en skræmmende udvikling, som koster både menneskeliv, livskvalitet og samfundskroner. - Politisk handlekraft og en folkesundhedslov kan ændre de dystre prognoser, siger sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

Læs mere